Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematiska förmågor åk 1-3

Skapad 2015-09-27 20:26 i Söderskolan Helsingborg
Grundskola 1 – 3 Matematik

Bedömningsmatris för förmågorna i matematik för årskurs 1-3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Problemlösning
...formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
Du kan översätta konkreta händelser till matematikens symbolspråk.
Du kan välja en lösningsmetod och kan lösa matematiska problem.
Du kan välja en lösningsmetod och avgöra ett svars rimlighet.
Begrepp
...använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
Du förstår olika matematiska begrepp.
Du använder dig av olika matematiska begrepp.
Du kan beskriva egenskaper hos matematiska begrepp och ge exempel på enkla samband mellan dem.
Metoder
....välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du kan avgöra vilket räknesätt som ska användas.
Du kan lösa samma typ av uppgift på flera sätt.
Du kan välja den mest effektiva matematiska beräkningsmetoden.
Resonemang
...föra och följa matematiska resonemang
Du kan följa ett matematiskt resonemang som någon förklarar.
Du kan argumentera logiskt för din lösning.
Du kan reflektera över din egen eller någon annans lösning.
Förklara matematiska händelser
...använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Du kan med bilder och konkret material förklara matematiska händelser.
Du kan med matematiska symboler visa och förklara matematiska händelser.
Du kan i samtal och i skrift använda dig av ett matematiskt språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: