Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska Österslätt

Skapad 2015-09-28 16:45 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval

Hör

På väg mot målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hörförståelse -huvudinnehåll och detaljer
Du förstår enkla ord och smådelar, men förstår inte det huvudsakliga innehållet.
Du förstår det huvudsakliga innehållet, men du uppfattar inga eller få detaljer i tydligt talat språk.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar några detaljer i tydligt talat språk.
Du förstår helheten och uppfattar flertalet detaljer i tydligt talat språk.

Läs

På väg mot målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse - huvudinnehåll och detaljer
Du förstår enkla ord och smådelar, men förstår inte det huvudsakliga innehållet.
Du förstår det huvudsakliga innehållet, men du uppfattar inga eller få detaljer i enkla texter.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar några detaljer i enkla texter.
Du förstår helheten och uppfattar flertalet detaljer i enkla texter.

Skriv

På väg mot målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriftlig framställning - innehåll och omfång
Du kan inte eller har svårt för att förmedla ett enkelt innehåll.
Du förmedlar ett enkelt innehåll på ett kortfattat sätt.
Du förmedlar ett någorlunda fylligt innehåll. Texten är till viss del sammanhängande och varierad.
Du förmedlar ett fylligt innehåll och skriver utförligt. Du varierar ditt språk och skriver sammanhängande.
Skriftlig framställning - bearbetning av texten
Du skriver din text och lämnar in den utan att tänka på språkliga regler och utan att använda lämpliga hjälpmedel, trots att det finns behov för detta.
Du går igenom din text innan inlämning och gör vid behov vissa ansträngningar till att förbättra den.
Du går igenom din text och försöker vid behov förbättra den. Din text blir något mer korrekt efter din bearbetning.
Du går igenom din text och gör vid behov lämpliga förbättringar.

Tal

På väg mot målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Muntlig framställning - innehåll och omfång
Du kan inte eller har svårt för att förmedla ett enkelt innehåll.
Du förmedlar ett enkelt innehåll på ett kortfattat sätt.
Du förmedlar ett någorlunda fylligt innehåll. Det du säger är till viss del sammanhängande och varierat.
Du förmedlar ett fylligt innehåll och talar utförligt. Du varierar ditt språk och talar sammanhängande.
Muntlig förmåga - uttal
Ditt uttal är otydligt och därför mycket svårt att förstå.
Ditt uttal är förståeligt.
Ditt uttal är ganska tydligt och du försöker använda en lämplig språkmelodi.
Du har ett tydligt och säkert uttal med bra språkmelodi.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: