Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi år4 Karta och Sverige Lönnen

Skapad 2015-10-05 18:25 i Sofielundsskolan Sollentuna
Vad är geografi? Grundläggande kartkunskap Naturtillgångar i Sverige
Grundskola 4 Geografi

Du kommer att få träna på:
- att utveckla din förmåga att att använda olika informationskällor och få ett kritiskt förhållingssätt till dem.
- att få kunskap om de naturprocesser som på kort och lång sikt formar och förändrar landskapet.
- att utveckla din förmåga att se människans påverkan på naturprocesser och värdera människans påverkan på den.
- att utveckla din förmåga att se hur människan påverkar naturen.

Du ska få:

 • lära dig vad geografi är
 • förstå vad en karta är och kunna använda den
 • få lära dig om Sveriges natur, naturtillgångar och hur människan har påverkats

Vi kommer att bedöma

 • din förmåga att läsa och förstå kartan samt hur du kan använda geografiska begrepp
 • din förmåga att kommunicera om dina kunskaper om Sveriges natur och naturtillgångar

Visa lärande

 • genom att träna kartkunskap
 • genom att vara aktiv på lektionerna
 • genom att läsa, skriva och berätta (på olika sätt med olika medier) om Sveriges natur och naturtillgångar
Ny nivå
Ny nivå
---------->
Ny nivå
--------->
Geografi åk 4
 • Ge  E 6
Jag kan använda kartboken och förstår några av kartans tecken.
Jag kan använda kartboken och förstår de flesta av kartans tecken.
Jag kan använda kartboken och förstår kartans tecken.
 • Ge  E 6
Jag känner till något om vårt land och dess geografi t ex olika klimat- och naturtyper.
Jag känner till något om vårt land och dess geografi t ex olika klimat- och naturtyper.
Jag känner till något om vårt land och dess geografi t ex olika klimat- och naturtyper.
 • Ge  E 6
Jag börjar förstår innebörden av väder, klimat årstider.
Jag förstår innebörden av väder, klimat årstider.
Jag förstår och kan förklara innebörden av begreppen väder, klimat årstider.
 • Ge  E 6
Jag börjar känna till att vårt land delas in i landskap och kan namnge några.
Jag känner till att vårt land delas in i landskap och kan namnge några.
Jag känner till att vårt land delas in i landskap, kan namnge några och placera ut dem på en karta.
 • Ge  E 6
Jag börjar känna till att vårt land delas in i Götaland, Svealand och Norrland.
Jag känner till att vårt land delas in i Götaland, Svealand och Norrland.
Jag känner till att vårt land delas in i Götaland, Svealand och Norrland. Du kan placera in dem på en karta.
 • Ge  E 6
Jag kan namnge de tre största städerna.
Jag kan namnge de tre största städerna och placera ut dem på en karta.
Jag kan namnge de tre största städerna och ytterligare 10 samt placera ut dem på en karta.
 • Ge  E 6
Jag känner till och kan namnge de två största sjöarna.
Jag känner till och kan namnge de största sjöarna, älvarna och berg.
Jag känner till och kan namnge de största sjöarna, älvarna och berg samt placera ut dem på en karta.
 • Ge  E 6
Med stöd kan jag och förstår de fyra väderstrecken.
Jag kan och förstår de fyra väderstrecken.
Jag kan, förstår och kan använda de fyra väderstrecken.
 • Ge  E 6
Jag känner till några naturtillgångar i Sverige.
Jag känner till naturtillgångar i Sverige och var de finns.
Jag känner till naturtillgångar i Sverige, var de finns och vad man tillverkar av dem.
 • Ge  E 6
Hållbar utveckling Jag kan kan göra val i vardagslivet utifrån ett miljöetiskt och hållbart perspektiv.
Hållbar utveckling Jag kan kan göra val i vardagslivet utifrån ett miljöetiskt och hållbart perspektiv. Du kan samtala, diskutera och ställa frågor om detta.
Hållbar utveckling Jag kan kan göra val i vardagslivet utifrån ett miljöetiskt och hållbart perspektiv. Du kan samtala, diskutera och ställa frågor som för samtalet framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: