Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi åk 4-6

Skapad 2015-10-07 14:44 i Östra skolan F-6 Trelleborg
Matris i kemi åk 4-6.
Grundskola 4 – 6 Kemi

Matris i kemi åk 4-6.

Utveckla sin förmåga att använda kunskaper i Kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle

På väg mot
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskapskrav
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som...
På väg mot
till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
för samtalen och diskussionerna framåt.
för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kunskapskrav
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för .... om informationens och källornas användbarhet.
På väg mot
enkla resonemang
utvecklade resonemang
välutvecklade resonemang
Kunskapskrav
Kunskapskrav Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med .... anpassning till sammanhanget.
På väg mot
Viss
Relativt god
God

Förmågan att genomföra systematiska undersökningar i kemi.

På väg mot
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskapskrav
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även... ... enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
på väg mot
...bidra till att formulera.
...formulera enkla frågeställningar (efter någon bearbetning)
... formulera enkla frågeställningar (ingen bearbetning behövs)
Kunskapskrav
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och
på väg mot
i huvudsak fungerande sätt
ändamålsenligt sätt
ändamålsenligt och säkert sätt
Kunskapskrav
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på
på väg mot
enkla resonemang
utvecklade resonemang
välutvecklade resonemang
Kunskapskrav
Förslag till förbättringar
på väg mot
bidrar till att ge förslag
ger förslag som efter någon bearbetning
ger förslag som kan förbättras
Kunskapskrav
Dokumentationer av sina undersökningar i text och bild
på väg mot
enkla
utvecklade
välutvecklade

Förmågan att använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

På väg mot
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskapskrav
Eleven har kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang...
på väg mot
grundläggande
goda
mycket goda
Kunskapskrav
... och visar det genom att ... dessa med
på väg mot
ge exempel på och beskriva viss
Förklara och visa på enkla samband inom relativt god
förklara och visa på enkla samband inom och något gemensamt drag god
Kunskapskrav
Eleven kan även föra ..... resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft, vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning. I ... underbyggda resonemang om mat, bränslen , kemikalier och andra produkter kan elever relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
på väg mot
enkla enkla och till viss del
utvecklade utvecklade och relativt väl
välutvecklad välutvecklade och väl
Kunskapskrav
Eleven kan ... några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
på väg mot
berätta om
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: