👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden åk 5

Skapad 2015-10-09 08:33 i Östratornskolan Lunds för- och grundskolor
Länderna i Norden åk. 5 Ht-12
Grundskola 5 Geografi

Frågor till testet:

 • Placera ut Nordens länder, huvudstäder samt viktigare öar, vatten, berg och orter på kartan.

 • Vad är skillnaden mellan natur- och kulturlandskap? Ge exempel.

 • Ge exempel på en process som skapat ett natur- eller kulturlandskap och beskriv hur det kan ha påverkat människan.

 • Välj minst tre valfria geografiska begrepp och skapa en sambandskedja med hjälp av dem.

Norden

 • Ge   analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge   utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge  4-6   De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Ge  4-6   Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Ge  4-6   Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
 • Ge  4-6   Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Ge  4-6   Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nordens länder
Du kan med viss hjälp tala om vilka de nordiska länderna och placera ut dem på en karta över Norden.
Du kan med viss säkerhet tala om vilka de nordiska länderna och placera ut dem på en karta över Norden.
Du kan med relativt god säkerhet tala om vilka de nordiska länderna och placera ut dem på en karta över Norden.
Du kan med god säkerhet tala om vilka de nordiska länderna och placera ut dem på en karta över Norden.
Huvudstäder i Norden
Du kan med viss hjälp tala om vad huvudstäderna i de nordiska länderna heter och kan med viss hjälp placera ut dem på en karta över Norden.
Du kan med viss säkerhet tala om vad huvudstäderna i de nordiska länderna heter och kan med viss säkerhet placera ut dem på en karta över Norden.
Du kan med relativt god säkerhet tala om vad huvudstäderna i de nordiska länderna heter och kan med relativt god säkerhet placera ut dem på en karta över Norden.
Du kan med god säkerhet tala om vad huvudstäderna i de nordiska länderna heter och kan med god säkerhet placera ut dem på en karta över Norden.
Namngeografi
Du kan med viss hjälp några namn och läge på viktigare öar, vatten, berg och orter i Norden. Du kan med viss hjälp placera ut några av dem på en karta över Norden.
Du kan med viss säkerhet några namn och läge på viktigare öar, vatten, berg och orter i Norden. Du kan med viss säkerhet placera ut några av dem på en karta över Norden.
Du kan med relativt god säkerhet flera namn och läge på viktigare öar, vatten, berg och orter i Norden. Du kan med relativt god säkerhet placera ut flera av dem på en karta över Norden.
Du kan med god säkerhet flera namn och läge på viktigare öar, vatten, berg och orter i Norden. Du kan med god säkerhet placera ut flera av dem på en karta över Norden.
Natur- och kulturlandskap
Du kan med viss hjälp beskriva skillnaden mellan natur- och kulturlandskap.
Du kan med viss säkerhet beskriva skillnaden mellan natur- och kulturlandskap.
Du kan med beskriva skillnaden mellan natur- och kulturlandskap.
Du kan väl utvecklat beskriva skillnaden mellan natur- och kulturlandskap.
Natur- och kulturlandskap
Du kan med viss hjälp ge ett exempel på konsekvenser som processer som formar och förändrar jordytan kan ha för människor och natur.
Du kan ge ett exempel på konsekvenser som processer som formar och förändrar jordytan kan ha för människor och natur.
Du kan ge flera exempel på konsekvenser som processer som formar och förändrar jordytan kan ha för människor och natur.
Du kan ge flera utvecklade exempel på konsekvenser som processer som formar och förändrar jordytan kan ha för människor och natur.
Ord och begrepp
Du känner till några få geografiska ord och begrepp och kan med viss hjälp använda dig av dem.
Du känner till en del geografiska ord och begrepp och kan använda dig av dem i beskrivningar.
Du känner till flera geografiska ord och begrepp och använder dig av dem i beskrivningar.
Du känner till flera geografiska ord och begrepp och använder dig av dem i beskrivningar och resonemang.