Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal och tals användning År 9 ht-15

Skapad 2015-10-09 13:26 i Furulunds skola Partille
Grundskola 7 – 9 Matematik

Vi har repeterat begrepp och räknemetoder som hör ihop med de fyra räknesätten, negativa tal, potenser, grundpotenser och mönster sedan förra året. Nya delar som vi arbetat med är talmängder, kvadratttal, kvadratrot och pythagoras sats.
Arbetet har bestått av genomgångar och diskussioner tillsammans kring olika typer av uppgifter men även av enskilt arbete eller arbete i grupp med färdighetsträning.
Eleverna har haft mindre förhör och uppgifter under arbetets gång och ett avslutande test som varit 2-delat. En huvudräkningsdel med fokus på begrepp och metoder. Den andra delen fokuserar på problemlösning samt resonemang och kommunikativ förmåga. Problemlösningstestet fanns i 2 versioner.

>
>>
>>>
>>>>
Begrepp
Hur väl eleven visar kunskap kring relevanta begrepp och ser samband mellan dem. Ex använda begreppen för de fyra räknesätten, negativa tal, pythagoras sats etc.
Jag kan besvara enkla frågor om matematiska begrepp korrekt och kunna använda enklare begrepp i olika sammanhang.
Jag har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och kan använda dem i enkla sammanhang samt kan föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Jag har goda kunskaper om matematiska begrepp och kan använda den på ett relativt säkert sätt samt kan föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Jag har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och kan använda dem i matematiska sammanhang samt kan föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Räknemetoder
Hur eleven löser sina uppgifter, val av metod och kvalité på metoden som valts. Ex.val av räknesätt eller formel för att lösa.
Jag har grundläggande kunskaper i enkel sifferräkning med olika metoder
Jag kan välja och använda i huvudsak fungerande metoder med viss anpassning till sammanhanget och med tillfredsställande resultat.
Jag kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget och med gott resultat.
Jag kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva metoder med god anpassning till sammanhanget och med mycket gott resultat.
Problemlösning
Hur väl eleven löser uppgifter där inte lösningsmetoden är angiven.
Jag kan lösa enkla problem på ett godtagbart sätt
Jag kan lösa problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt. Jag väljer strategier och metoder anpassade till sammanhanget
Jag kan lösa problem i bekanta situationer på ett fungerande sätt. Jag väljer strategier och metoder med god anpassning till sammanhanget
Jag kan lösa problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt. Jag väljer mer generella strategier och metoder väl anpassade till sammanhanget
Resonemang
Hur väl eleven dra slutsatser av, analyserar och reflekterar över sina resultat. Hur jag motiverar mina val. Ex. rimlighet
Jag kan identifiera och skilja mellan korrekta och felaktiga resonemang
Jag för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och resultatens rimlighet.
Jag för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och resultatens rimlighet.
Jag för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och resultatens rimlighet.
Kommunikation
Hur väl eleven redovisar sina tankegångar och uträkningar, såväl skriftligt som muntligt.
Jag kan förklara vad jag menar med egna ord på ett begripligt sätt
Jag kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Jag kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt som för resonemangen framåt
Jag kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: