Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia åk 9 Lgr11

Skapad 2015-10-12 09:02 i Rotskärsskolan 7-9 Älvkarleby
Grundskola 7 – 9 Historia

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
KUNSKAP OCH BEGREPP
* använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.
Du har **grundläggande** kunskaper.
Du har **goda** kunskaper.
Du har **mycket goda** kunskaper.
* använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
Du använder historiska begrepp på ett **i huvudsak** fungerande sätt.
Du använder historiska begrepp på ett **relativt väl** fungerande sätt.
Du använder historiska begrepp på ett **väl** fungerande sätt.
ANALYS
* kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.
Du drar **enkla** och **till viss del** underbyggda slutsatser.
Du drar **utvecklade** och **relativt väl** underbyggda slutsatser.
Du drar **välutvecklade** och **väl** underbyggda slutsatser.
* använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.
Du beskriver **enkla** samband mellan olika tidsperioder.
Du beskriver **förhållandevis komplexa** samband mellan olika tidsperioder.
Du beskriver **komplexa** samband mellan olika tidsperioder.
RESONEMANG
* reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv.
Du för **enkla** och **till viss del** underbyggda resonemang.
Du för **utvecklade** och **relativt väl** underbyggda resonemang.
Du för **välutvecklade** och **väl underbyggda** resonemang.
KÄLLKRITIK
* kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.
Du använder olika källor på ett **i huvudsak** fungerande sätt.
Du använder olika källor på ett **relativt väl** fungerande sätt.
Du använder olika källor på ett **väl** fungerande sätt.
Du för **enkla** och **till viss del** underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du för **relativt utvecklade** och **väl** underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du för **välutvecklade** och **väl** underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: