Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gläntan 1-3 Musik

Skapad 2015-10-12 19:19 i Gläntanskolan Helsingborg
Bedömningsmatris i Musik för 1-3
Grundskola 1 – 3 Musik

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att.....

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Spela och sjunga
Ex: enkla anpassade stämmor och rytmer.
  • Mu
Deltar i enkla former av spel och sång tillsammans med andra
Deltar i spel och sång och anpassar med stöd sitt spelande och sjungande efter takt/rytm.
Deltar i spel och sång och anpassar sitt spelande och sjungande efter takt/rytm. (flyt och timing)
Musikskapande
skapa, sätta samman olika sätt att uttrycka sig på .(tex imitation, improvisation och skapande med text, bild ,ljud, rytmer och rörelse)
  • Mu
Kan med hjälp gestalta och utrycka musik i olika former, som tex text,bild,ljud,rörelse och dans.
Kan på egen hand gestalta och utrycka musik i olika former, som tex text,bild,ljud,rörelse och dans.
Kan på ett enkelt sätt kombinera olika former för att uttrycka musik.(bild, ljud, rörelse och dans.)
Samtala och beskriva
musikupplevelser och musikens påverkan. beskrivningar av egna musikupplevelser och av hur musik kan påverka människor.
  • Mu
Kan samtala kring musikupplevelser.
Samtalar kring musikupplevelser och hur musiken påverkar människor.
Samtalar kring musikupplevelser och hur musiken påverkar människor. Beskriver på ett tydligt sätt musikupplevelser och hur musiken påverkar människor i olika situationer
Sammanhang
Användandet av musik vid högtider sammankomster och i vardagen.
  • Mu
Känner till och kan några av våra vanligaste barnvisor.
Kan några av våra vanligaste barnvisor, samt känner till nationalsången och någon psalm.
Kan flera barnvisor, nationalsången, någon psalm. Samt kan nämna i vilka situationer som de används.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: