👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Speaking

Skapad 2015-10-19 12:30 i Örbyhus skola åk 7-9 Tierp
Speaking
Grundskola 7 – 9 Engelska

Speaking

E
C
A
Innehåll
Begriplighet och tydlighet
Enkelt och begripligt.
Tydligt och med visst flyt.
Tydligt och med flyt.
Innehåll
Fyllighet och variation -olika exempel och perspektiv
Enkelt och begripligt.
Relativt varierat och relativt tydligt.
Tydligt och relativt varierat.
Innehåll
Sammanhang och struktur
Relativt sammanhängande.
Relativt sammanhängande.
Sammanhängande.
Innehåll
Anpassning till syfte, mottagare och situation
I någon mån anpassat.
I någon mån anpassat.
Med viss anpassning.
Språk och uttrycksförmåga
Kommunikativa strategier -för att utveckla och föra samtal vidare -för att lösa språkliga problem genom t ex omformuleringar, förklaringar och förtydliganden
Använder sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen. Kan göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Använder sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen. Kan bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Använder sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt. Kan bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Språk och uttrycksförmåga
Flyt och ledighet
Formulerar sig enkelt.
Formulerar sig med visst flyt.
Formulerar sig med flyt.
Språk och uttrycksförmåga
Omfång, variation, tydlighet och säkerhet -vokabulär, fraseologi och idiomatik -uttal och intonation -grammatiska strukturer
Enkelt och begripligt.
Relativt varierat, relativt tydligt och med visst flyt.
Tydligt, relativt varierat och med flyt.
Språk och uttrycksförmåga
Anpassning till syfte, mottagare och situation
I någon mån anpassat.
Med viss anpassning.
Med viss anpassning.