Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte åk2

Skapad 2015-10-19 19:58 i Gunnesboskolan F-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Här markerar vi de delmoment eleverna har uppnått.
Grundskola 2 Matematik

Här markerar vi om eleven är säker på momenten som presenteras i matrisen.

Matematik

Taluppfattning
Har fungerande strategier för att räkna ut addition och subtraktion 0-20.
Kan läsa och skriva talen 0-100 samt vet vad som kommer före och efter.
Kan markera tal på tallinjen 0-100.
Vet hur man räknar ut t ex 25+12 eller 35-11 genom att räkna varje talsort för sig.
Kan additions uppställning med och utan växling.
Taluppfattning forts.
Kan subtraktions-uppställning med och utan växling.
Förstår att multiplikation är upprepad addition.
Kan 2:ans, 5:ans och 10:ans multiplikations-tabeller.
Känner till 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8.
Problemlösning
Kan lösa textuppgifter och välja rätt räknesätt, teckna talet och skriva enhet.
Algebra
Kan hitta en regel i ett talmönster. (Mirakelmaskinen)
Kan räkna hemliga tal med bilder och tal. (Matematiska likheter)
Geometri
Kan klockans kvart i/över.
Kan hela analoga klockan.
Kan rita av en spegelbild.
Kan rita en symmetrilinje och se om bilden är symmetrisk.
Att kunna använda vanliga lägesord.
Geometri forts.
Kan rita av och förstora en bild i ett rutsystem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: