Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - skriva

Skapad 2015-11-01 11:27 i 0 Moskolan Örnsköldsvik
Det här är en matris som förtydligar kunskapskraven i svenska, delmomentet skriva.
Grundskola 5 – 6 Svenska

Det här är en matris som förtydligar kunskapskraven i svenska, delmomentet skriva.

Skriva

  • Gr lgr11   kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
E
Påväg mot C
Påväg mot A
Berättande text
Helhetsbedömning
  • Sv  E 6
Texten är enkel och begriplig. Texten har viss koppling till uppgiften.
Texten är enkel och ganska tydlig. Texten har koppling till uppgiften.
Texten är enkel och tydlig. Texten har bra koppling till uppgiften.
Innehåll (gestaltande beskrivningar, händelseförlopp)
  • Sv  E 6
Texten har enkla beskrivningar av personer och miljö. Texten radar upp händelser.
Texten har beskrivningar av personer och miljö. Texten återger händelser och förmedlar ibland upplevelser.
Texten har bra och utförliga beskrivningar av personer och miljö. Texten förmedlar upplevelser och utvecklar dem.
Struktur (uppbyggnad, berättarperspektiv och textbindning)
  • Sv  E 6
Strukturen går att följa, så andra förstår Det är enkla meningar.
Strukturen är tydlig, så att andra förstår. Det är varierade meningar.
Strukturen är tydlig och har ett bra flyt. Andra förstår bra. Det är korrekta och varierade meningar.
Stavning
  • Sv  E 6
Det är ganska rätt stavat.
Det är oftast rätt stavat och de stavfel som finns stör inte förståelsen.
De flesta ord är rätt stavade.
Skiljetecken
skrivregler
  • Sv  E 6
Meningarna har stor/ liten bokstav och punkt.
Meningarna har oftast skiljetecken på rätt plats.
Meningarna har skiljetecken på rätt plats.
Språk
språklig variation, meningsbyggnad
  • Sv  E 6
Texterna har ibland varierat ordval. Orden i meningen är ofta i rätt ordning.
Texterna har ganska varierat ordval. Orden i meningarna är oftast i rätt ordning. Meningarna är olika långa, innehåller sambandsord och börjar på olika sätt.
Texterna har passande och varierat ordval. Meningarna är korrekta och varierade och börjar på olika sätt. De innehåller både huvudsats och bisats.
tempus (dåtid/nutid/framtid
  • Sv  E 6
Tempus används oftast rätt.
Tempus används rätt.
Tempus varieras medvetet i texten, t ex tillbakablickar/ parallellhandling i berättelsen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: