Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Garnvindeskolan 2015 matris för Matematik år 1-3

Skapad 2015-11-03 15:28 i Garnvindeskolan Ale
Matris i matematik för årskurs 1-3.
Grundskola 1 – 3 Matematik

Garnvindeskolan 2015 matris för Matematik år 1-3

Matris i matematik för årskurs 1-3.
Ny nivå
Taluppfattning och tals användning
Taluppfattning
Jag har förmåga att koppla antal till siffra.
Jag har förmåga att ramsräkna framåt och bakåt 0-10 samt dela upp talen 0-10 och lilla + och lilla -.
Jag har förmåga att ramsräkna framåt och bakåt samt dela upp talen 0-20 stora + och -.
Jag har förmåga att ramsräkna och dela upp talen 0-100. Kan fortsätta ramsräkna från exempelvis 38.
Jag har förmåga att ramsräkna och dela upp talen 0-1000. Kan fortsätta ramsräkna från exempelvis 476.
Jag har förmåga att namnge ordningstalen till 20.
Jag har förmåga att räkna med 2-,3-,4-,5-,10- samt 100-skutt. Du har förtåelse för talmönster i enkla talföljder.
Jag har kunskap om positionssystemets uppdelning vad gäller ental, tiotal, hundratal och tusental.
Jag har förmåga att använda miniräknare.
Jag har förmåga att förstå delar av helhet, t ex 1/2, 1/3
Jag har förmåga att se om ett svar är rimligt.
Jag har förmåga att uppskatta och avrunda till närmsta tiotal och hundratal.
Bråk
Jag använder bråk i vardagliga situationer. Du har förståelse för att alla delar ska vara lika stora.
Jag har förståelse för enkla bråk 1/2 1/3 1/4. Du använder hälften och dubbelt som en del av helhet("hälften av kakan") eller antal.("jag har dubbelt så många byggbitar som hon har").
Jag känner igen, kan namnge och skriva enkla bråk.
Jag kan visa bråktal med handling, bilder, ord, konkret material eller matematisa symboler.
Jag kan ställa och besvara frågor om enkla bråktal.
Jag har kunskap om att en fjärdedel av en helhet kan vara större än en hälften av en helhet om helheterna är olika stora.
Addition och subtraktion
Jag har förståelse vad addition och subtraktion innebär.
Jag har förmåga att räkna addition och subtraktion inom talområdet 0-10.
Jag har förmåga att räkna addition och subtraktion inom talområdet 0-20 utan tiotalsövergång. Du ser sambandet mellan addition och subtraktion.
Jag har förmåga att räkna addition och subtraktion inom talområdet 0-20 med tiotalsövergång.
Jag har förmåga att göra beräkningar i ett utvidgat talområde, t ex 100+300
Jag har förmåga att använda skriftliga räknemetoder när talen och svaret ligger inom heltalsområdet 0-200. Exempelvis mellanled och uppställing
Multiplikation och division
Jag förstår innebörden av multiplikation och division.
Jag visar att du kan multiplikationstabellerna 1, 2, 5 och 10.
Jag visar att du kan mulitplikationestabellerna 3 och 4.
Jag har förmåga att använda division där talen och svaren ligger mellan 0-20, samt kunna göra beräkningar i ett utvidgat talområde, t ex 600/2.
Jag har förmåga att använda se sambandet mellan division och multiplikation.
Algebra
Jag har förmåga att sortera föremål utifrån olika egenskaper.
Jag har förmåga att följa och göra egna enkla mönster.
Jag har förmåga att följa och göra egna enkla mönster i talföljder.
Jag har förmåga att använda beskriva enkla mönster.
Jag förstår likhetstecknets betydelse, exempelvis 7+_ =9 , 9=_ +7 , 6=10-_
Jag har förmågan att räkna med symboler istället för med siffror.
Geometri
Jag förstår och kan använda vanliga lägesord, t ex höger,vänster under, på, i, framför, bakom, mittimot och bredvid.
Jag har förmåga att namnge, rita och beskriva tvådimensionella geometriska objekt, t ex punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar och cirklar.
Jag har förmågan att namnge, rita och beskriva tredimensionella geometriska objekt, tex klot, koner, cylindrar och rätblock.
Jag har förmåga att förstå att det finns symetri i till exempel bilder och naturen. Du har även förmåga att konstruera bilder med symmetri.
Jag har förmågan att göra en enkel förstoring och förminskning (skala).
Tid
Jag förståelse om de vanliga tidsbegreppen före, efter, tidigare, senare, år, månad, vecka, dygn, årstiderna, månaderna samt veckodagarna.
Jag har förmåga att läsa av klockans hela och halva timmar.
Jag har förmåga att läsa av när klockan visar kvart i och kvart över.
Jag har förmåga att läsa av hela den analoga klockan.
Jag har kunkap om hela den digitala klockan.
Jag har förmåga att jämföra och uppskatta tid.
Längd
Jag har förmåga att förstå begreppen kortare, längre, högre, lägre, bredare och smalare.
Jag förstår mätandets idé och känner till några äldre måttenheter.
Jag har förmåga att mäta, jämföra och uppskatta enheterna meter och centimeter.
Jag har förmåga att mäta, jämföra och uppskatta enheterna millimeter och decimeter.
Jag känner till enheterna kilometer och mil.
Jag känner till hur man kan mäta omkrets på olika ting.
Vikt/massa
Jag har förståelse om begreppen lättare och tyngre.
Jag har förmåga att mäta, jämföra och uppskatta i enheten kilo.
Jag har förmåga att mäta, jämföra och uppskatta i enheten gram.
Jag känner till enheten hektogram.
Jag känner till enheten ton.
Volym
Jag har förståelse om begreppen större och mindre.
Jag har förmågan att mäta, jämföra och uppskatta i enheten liter.
Jag har förmågan att mäta, jämföra och uppskatta i enheten deciliter.
Jag har förmågan att mäta, jämföra och uppskatta i enheterna msk och tsk.
Jag har förståelse om till några andra måttenheter t ex milliliter, centiliter och krm.
Sannolikhet och statistik
Jag har kunskap om slumpmässiga händelser i experiment och spel.
Jag har förmågan att läsa av enkla tabeller och diagram.
Jag har förmågan att konstruera enkla tabeller och diagram.
Samband och förändringar
Jag har förmåga att använda begreppen lika, fler och färre. Du förstår även tecknen > <.
Jag har förstålse om begreppen udda och jämnt.
Jag har förståelse om begreppen dubbelt, hälften och par.
Jag har förmåga att rita eller bygga ett föremål i skala (större eller mindre).
Jag har även förmåga att uppskatta och jämföra area.
Problemlösning
Jag har förmågan att förstå och lösa enkla matematiska händelser.
Jag har förmåga att översätta enkla matematiska händelser till en matematisk operation, exempelvis lösa räknesagor.
Jag har förmågan att skapa och lösa egna matematiska händelser.
Jag har förmåga att lösa uppgifter i flera steg.
Jag har förmåga att sortera information och använda en fungerande strategi samt bedöma svarets rimlighet.

Ny rubrik

Ny nivå

Ny rubrik

Ny nivå
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: