Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild år 4

Skapad 2015-11-05 16:57 i Slättaskolan Falun
Grundskola 4 Bild
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tekniker, verktyg & material
Du kan använda olika tekniker på ett fungerande sätt.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett ganska bra sätt för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett varierat sätt för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material. Du använder dem på ett varierat och mycket bra sätt och med många idéer för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Instruktion och framställning
Förmåga att framställa bilder, självständighet och tilltro till sin egen förmåga
Du kan arbeta utifrån enkla och tydliga instruktioner. Behöver hjälp och stöd för att komma vidare i arbetet, för att välja metoder, material och utveckla dina idéer. Behöver stöd i hela processen för att slutföra ditt arbete.
Du klarar ganska mycket på egen hand och har egna idéer. Använder flera olika metoder och material för att göra bilder. Arbetar självständigt med pågående arbetsområde. Behöver instruktioner för att planera, genomföra sin idé och slutföra sitt arbete. Provar egna idéer och har vissa strategier.
Du utför uppgifterna på egen hand och har egna utvecklande idéer. Provar gärna alla möjliga olika material och tekniker, och väljer arbetssätt utifrån situationen. Arbetar självständigt med din uppgift och provar egna idéer och strategier, tar initiativ för att komma vidare samt är medveten om egna styrkor och svagheter.
Färglära
Visar kunskap om färgerna
Du kan våra grundfärger.
Du kan grundfärger, sekundärfärger och komplementfärger
Du kan använda dig av grund, sekundär samt komplementfärgerna, samt de neutrala färgerna för att skapa nyanser.
Analysera
Förmåga att analysera bilders uttryck och funktion med hjälp av ord och begrepp
Du kan föra enkla resonemang om bilders innehåll, uttryck och funktion.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om bilders innehåll, uttryck och funktion.
Du kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om bilders innehåll, uttryck och funktion.
Återanvändning av bilder
Förmåga att skapa collage med bilder som redan finns.
Du har viss förmåga att återanvända bilder från tex tidningar.
Du har god förmåga i att återanvända bilder från tex tidningar.
Du har mycket god förmåga i att återanvända bilder från tex tidningar på ett varierat och bra sätt.
Berättande bild/illustration
Förmåga att skapa berättande/illustrerande bilder till text
Du har viss förmåga att skapa bild som passar till egen eller given text.
Du har god förmåga att skapa bild som passar till egen eller given text.
Du har mycket god förmåga att skapa berättande bilder till egen eller given text.
Tredimensionellt arbete
Du har viss förmåga att använda dig av plana och formbara material för att skapa tredimensionella arbeten.
Du har god förmåga att använda dig av plana och formbara material för att skapa tredimensionella arbeten.
Du har mycket god förmåga i att använda dig av plana och formbara material för att skapa tredimensionella arbeten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: