Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människans organsystem

Skapad 2015-11-11 09:28 i Resarö skola Vaxholm Stad
Projekt kring människans organsystem, organens namn, utseende, placering funktion och samverkan, men också vanliga sjukdomar samt hur psykisk och fysisk hälsa påverkas av kost, sömn, motion, beroendeframkallande medel och sociala relationer.
Grundskola 4 – 6 Biologi

Projekt kring människans organsystem, organens namn, utseende, placering funktion och samverkan, men också vanliga sjukdomar samt hur psykisk och fysisk hälsa påverkas av kost, sömn, motion, beroendeframkallande medel och sociala relationer.

Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Biologiska sammanhang
Kunskaper om människans organ och hur de samverkar samt begrepp
Du kan namn, plats och utseende på några organ samt beskriver enkelt funktionen på ett par organsystem och använder en del passande begrepp.
Du kan namn, plats och utseende på flera organ samt beskriver detaljerat funktionen på ett par organsystem och använder mestadels passande begrepp.
Du kan namn, plats och utseende på flera organ samt beskriver detaljerat funktionen på organsystem och hur de samspelar i kroppen och använder passande begrepp.
Samband i människokroppen
Kunskaper om hur sjukdomar påverkar människan
Du kan enkelt resonera om och beskriva hur någon sjukdom eller något sjukdomstillstånd uppkommer och påverkar människokroppen.
Du kan utvecklat resonera om och beskriva hur några sjukdomar eller sjukdomstillstånd uppkommer och påverkar människokroppen.
Du välutvecklat och detaljerat resonera om och beskriva hur några sjukdomar eller sjukdomstillstånd uppkommer och påverkar människokroppen.
Samtala och diskutera
Samtal och diskussioner om hälsa
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör beroendeframkallande medel, genom att ställa frågor samt framföra och bemöta åsikter, som m.h.a. kompletterande fråga eller åsikt för samtalet framåt.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör beroendeframkallande medel, genom att ställa frågor samt framföra och bemöta åsikter, som för samtalet framåt.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör beroendeframkallande medel, genom att ställa frågor samt framföra och bemöta åsikter, som vidareutvecklar dina egna eller andras åsikter och fördjupar samtalet.
Använda information
Textframställning efter diskussioner och samtal om hälsa
Du kan använda informationen i diskussioner om hälsa för att skapa texter som hör till ämnet ganska bra.
Du kan använda informationen i diskussioner om hälsa för att skapa texter som hör till ämnet bra.
Du kan använda informationen i diskussioner om hälsa för att skapa texter som hör till ämnet mycket bra.
Undersökningar
Genomföra undersökningar med andning och puls
Du kan genomföra undersökningar i biologi utifrån givna planeringar, och har även idéer till frågeställningar, som det går att arbeta utefter.
Du kan genomföra undersökningar i biologi utifrån givna planeringar, och skapar även frågeställningar, som efter lite ändringar det går att arbeta utefter.
Du kan genomföra undersökningar i biologi utifrån givna planeringar, och skapar även frågeställningar, som det går att arbeta utefter.
Dokumentera undersökningar
Dokumentera undersökningar
Du gör dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du gör tydliga redovisningar av dina undersökningar i text och bild.
Du gör tydliga och strukturerade redovisningar av dina undersökningar i text och bild.
Jämföra resultat och förbättra undersökningar
Jämföra resultat i undersökningar och reflektera över undersökningarnas genomförande
Du kan jämföra dina och andras resultat av undersökningar och beskriver enkelt skillnader och/eller likheter och vad de kan bero på, samt kan med viss handledning ge förslag på hur undersökningen kan förbättras.
Du kan jämföra dina och andras resultat av undersökningar och beskriver på ett utvecklat sätt skillnader och likheter och vad de kan bero på, samt ger förslag på hur undersökningen kan förbättras.
Du kan jämföra dina och andras resultat av undersökningar och beskriver på ett välutvecklat sätt skillnader och likheter och vad de kan bero på, samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Använda utrustning
Använda utrustning i samband med undersökningar
I arbetet och vid undersökningar och experiment använder du utrustningen på ett säkert och mestadels fungerande sätt.
I arbetet och vid undersökningar och experiment använder du utrustningen på ett säkert och fungerande sätt.
I arbetet och vid undersökningar och experiment använder du utrustningen på ett säkert, fungerande och effektivt sätt.
Söka information
Söka information och kritiskt granska den
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla källkritiska resonemang (ex. om informationens publiceringsdatum, typ av källa).
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade källkritiska resonemang (ex. om info. publ.datum, utgivare, typ av källa).
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade källkritiska resonemang (ex. om info. publ.datum, utgivare, typ av källa).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: