Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 6

Skapad 2015-11-13 19:09 i Aspebodaskolan Falun
Betygsstegen för musik åk 6 enligt kursplanen.
Grundskola 6 Musik

Betygsstegen för musik åk 6 enligt kursplanen.

F
E
C
A
Sång i grupp
Eller enskilt eller tillsammans med någon annan
Du kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Du kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd. Sjunger hörbart.
Du kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd. Sjunger hörbart.
Melodispel
På valfritt instrument som har olika toner. Ex piano, gitarr, ukulele eller annat.
Du kan spela delar av en enkel melodi (här räcker det med att du kan spela ett intro, en vers eller refräng ur en sång).
Du kan spela övervägande delar av en enkel melodi (här ska du kunna spela exempelvis både intro och vers eller både vers och refräng i en sång).
Du kan även spela en enkel melodi (Här ska du kunna spela en hel sång).
Bas-stämma
Du ska kunna spela en bas-stämma. Här kan du välja om du vill spela en bas-stämma på elbas, piano (mörka tonerna) eller på gitarrens mörkaste strängar.
Du kan spela delar av en enkel bas-stämma (här räcker det med att du kan spela ett intro, en vers eller refräng ur en sång).
Du kan spela övervägande delar av en enkel bas-stämma (här ska du kunna spela exempelvis både intro och vers eller både vers och refräng i en sång).
Du kan även spela en enkel bas-stämma (Här ska du kunna spela en hel sång).
Slagverk
Du ska kunna spela en slagverksstämma. Du kan välja om du vill spela ett trum-komp på trumset, digitala trummor eller på dina knän.
Du kan spela delar av ett trum-komp. (Du visar att du kan spela med bara händerna eller med en hand och fot).
Du kan spela övervägande delar av ett trum-komp. (Du spelar med både händerna och foten och kan hålla takten ganska bra genom en vers eller refräng i en sång).
Du kan spela en ett trum-komp med både händer och fot och kan hålla takten utan att komma av dig genom en hel vers eller refräng i en sång.
Ackordspel
Du kan välja vilket instrument som du vill spela ackord på. Ex gitarr eller piano.
Du kan visa att du kan placera fingrarna på rätt ställen i minst 2 ackord. Du ska kunna spela ackorden. (ex först spela 8 slag på det ena ackordet och sedan 8 slag på det andra ackordet).
Du ska kunna spela en enkel sång med minst 2 ackord med ganska bra flyt.
Du ska kunna spela en enkel sång med minst 2 ackord med flyt. (Du ska kunna spela i takt till musiken).
Spela eller sjunga med tajming
(Betyder att du ska kunna spela eller sjunga i samma tempo som någon annan. )
Du sjunger eller spelar på något instrument i viss mån med tajming.
Du sjunger eller spelar på något instrument med ganska bra tajming.
Du sjunger eller spelar på något instrument med bra tajming
Musikskapande
Komma med egna idéer, pröva att göra egen musik eller låtar.
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.
Resonemang runt spel/sång
Ex kunna ge exempel på hur du och andra kan bli ännu bättre på någonting vi jobbar med på musiklektionerna.
Du kan ibland komma med enkla förslag på vad du kan göra för att bli bättre och på hur någon annan kan göra för att bli bättre.
Du kommer ganska ofta med förslag på hur du kan göra för att bli bättre och vad någon annan kan göra för att bli bättre.
Du kommer ofta med förslag på hur du kan göra för att bli bättre och vad någon annan kan göra för att bli bättre.
Musikpåverkan
Du kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Du kan även uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Du kan även uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Musikkunskap: genrer och kulturer
Du kan med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer
Du kan med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Du kan med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Instrumentkunskap
Du kan ge exempel på minst 10 instrument från olika instrumentgrupper.
Du kan ge exempel på minst 20 instrument från olika instrumentgrupper.
Du kan ge exempel på minst 30 instrument från olika instrumentgrupper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: