Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik ht år 2 Eklandaskolan

Skapad 2015-11-23 00:13 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Matris i matematik ht år 2.
Grundskola 2 Matematik

Taluppfattning och tals användning
Taluppfattning
Jag kan räkna med tiotal och ental och skriva tal i utvecklad form.
Jag kan vilka tal som är udda och vilka tal som är jämna för alla tal.
Jag kan använda tecknen <, > och =.
Jag kan läsa och skriva ordningstalen första till tolfte.
Jag kan enkla bråktal såsom en hel, en halv, en tredjedel och en fjärdedel.
Addition och subtraktion
Jag kan räkna addition och subtraktion i talområdet 0-20 samt med hela tiotal.
Jag kan räkna addition med ental och tiotal inom talområdet 20-100.
Jag kan räkna subtraktion med ental och tiotal inom talområdet 20-100.
Jag kan räkna addition inom talområdet 0-20 med tiotalsövergång.
Jag kan räkna subtraktion inom talområdet 0-20 med tiotalsövergång.
Jag förstår sambandet mellan addition och subtraktion.
Algebra
Mönster
Jag kan fortsätta göra ett formmönster.
Jag kan fortsätta göra ett givet talmönster.
Matematiska likheter
Jag kan använda likhetstecknet och förstår dess betydelse.
Jag kan räkna öppna utsagor i addition 0-20 med tiotalsövergång.
Jag kan räkna öppna utsagor i subtraktion 0-20 med tiotalsövergång.
Geometri
Geometriska objekt
Jag kan namnge de geometriska objekten klot, kub och rätblock.
Tid
Jag kan räkna ut tidsdifferens mellan två klockslag.
Jag kan avläsa och sätta ut kvart i och kvart över på klockan.
Problemlösning
Jag kan göra laborativt arbete med olika problemlösnings-metoder.
Jag kan använda olika strategier vid prolemlösning. Problemlösningens fem delar.
Jag kan formulera räknehändelser till givna additioner och subtraktioner.
Jag kan formulera räknehändelser kring tid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: