Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BILD åk 4-5

Skapad 2015-11-23 21:34 i Södra skolan Falun
Grundskola 4 – 5 Bild

Matrisen visar kunskapskraven enligt LGR11. För att nå lägsta godkända kunskapskrav krävs det att eleven når Nivå 2 i matrisen. Nivå 1 visar bara att eleven har fått möjlighet att prova på olika moment i bildskapandet.

KOMMUNICERA MED BILDER

Ny nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
T ex reklam, berätta om sig själv, avbilda metaforer/uttryck
Eleven har fått möjlighet att framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett mycket enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att till viss del budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

SKAPA BILDER

Ny nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
T ex verktyg för teckning, måleri, arbete med lera, tredimensionellt arbete, fotografering, film och digital bildhantering.
I arbetet har eleven fått möjlighet att använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom har eleven fått möjlighet att kombinera några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande och varierande sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
T ex avbilda en konstnärsbild/staty, förändra konst som redan finns eller få inspiration från olika konstarter.
Eleven har i det bildskapande arbetet fått möjlig-het att bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnes-områden genom att återanvända sam-tida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att åter-använda samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet delvis utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att åter-använda samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att åter-använda samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
T ex berätta hur du tänker göra, vad du tänker använda för material eller vad du kan göra för att förbättra din bild.
Under arbetsprocessen har eleven fått möjlighet att formulera och välja handlingsalternativ som med någon bearbetning delvis leder framåt.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulerar och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

PRESENTERA BILDER

Ny nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
T ex att den som ser bilden kan se vilket konstverk som avbildats, om det är en stilleben, vad bilden gör reklam för eller vilket tema som gestaltas.
Dessutom har eleven fått möjlighet att presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.

RESPONS

Ny nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
T ex svarat på frågor om Hur gick det? Vilka verktyg och material använde du? Varför valde du dem? Vad skulle du göra annorlunda nästa gång om du fick göra samma uppgift? m.m.
Eleven har fått prova på att ge omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

ANALYSERA BILDER

Ny nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
T ex att arbeta med reklam för att se vad det är som kan påverka oss/ hur de gör för att påverka oss och att arbeta med konsthistoria.
Eleven har fått prova på att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och får hjälp att göra kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: