Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska

Skapad 2015-11-29 21:53 i Valhallaskolan Halmstad
Grundskola 1 – 3 Engelska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå
Lyssna och förstå t.ex. enkla instruktioner och beskrivningar
Du förstår enkla ord och instruktioner när någon talar tydligt och sakta.
Du förstår enkla meningar och instruktioner när någon talar tydligt och sakta.
Du förstår enkla samtal och instruktioner där en del ord är okända.
Tala
Talar så andra förstår.
Du kan använda enkla ord och meningar som vi har övat på.
Du kan använda kända enkla fraser i olika sammanhang.
Du kan bygga egna enkla fraser och använda kända ord i nya sammanhang.
Samtala
Föra en dialog med andra.
Du besvarar inövade enkla frågor i kända situationer och använder inövade ord och fraser.
Du deltar i enkla samtal genom att svara på frågor.
Du deltar i samtal genom att besvara- och ställa enkla frågor i kända situationer.
Läsa och förstå text
Läsa och förstå enkel text.
Du läser och förstår enstaka väl kända ord, men behöver ibland en bild som visar vad ordet betyder.
Du läser och förstår kända ord och enkla fraser utan bildstöd.
Du läser och förstår enkla texter, beskrivningar och meddelanden.
Använda olika strategier
Göra sig förstådd när orden inte räcker till.
Du ber någon om hjälp när du inte vet hur du ska komma vidare i samtalet. Du försöker ibland själv genom att t.ex. rita en bild.
Du försöker själv få fram vad du vill säga, även om orden inte räcker till, t.ex. genom att rita en bild. Du vågar prova olika sätt att föra samtalet vidare.
Du försöker själv finna de ord du letar efter, t.ex. genom att använda en ordlista. Du kan i samtal med andra hitta en strategi för att föra samtalet vidare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: