Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 4 Ht

Skapad 2015-12-02 12:56 i Njutångers skola Hudiksvall
Matrisen innehåller de områden vi arbetar med under höstterminen i år 4.
Grundskola 4 – 5 Matematik

Matrisen innehåller de områden vi arbetar med under höstterminen i år 4.

Du har nått delar av målet
Utvecklingsförslag
Du har nått målet
Du har nått målen med god marginal
Taluppfattning
Du ska kunna läsa, skriva och storleksordna tal inom talområdet 0 - 10 000
  • Ma  1-3
Du är osäker på hur tal är uppbyggda samt på siffrors värde
Du behöver med hjälp av konkret material bli säker på positionssystemet
Du kan säga, läsa, skriva och storleksordna tal upp till flera tusen
Du har en god uppfattning av talens värde
Du ska kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje samt kunna avgöra om ett tal är jämnt eller udda
  • Ma  1-3
Du kan läsa av en tallinje, du blir osäker när du ska placera ut tal på rätt ställe Du är osäker på begreppen jämnt och udda
Du behöver hjälp att visualisera tallinjen med hjälp av långa måttband Du behöver få förståelse för att det är entalet som visar om ett tal är jämnt eller udda
Du kan placera heltal på en tänkt tallinje samt avgöra om ett tal är jämnt eller udda
Du kan konstruera egna tallinjer med rätt proportioner och värden
De fyra räknesätten
Du ska kunna algoritmer för de fyra räknesätten ex. skriftlig huvudräkning, uppställning, kort division samt kunna använda miniräknaren
  • Ma
  • Ma  4-6
Du kan addera och subtrahera en- och tvåsiffriga tal Du är osäker på skriftliga räknemetoder med multiplikation och division
Du behöver träna mer för att bli säker på att räkna även med större tal Du behöver automatisera multiplikationstabellerna 0-10
Du kan addera och subtrahera fyrsiffriga tal och känner dig ganska säker då du räknar
Du har inga som helst svårigheter med att addera och subtrahera fyrsiffriga tal, du kan även räkna med ännu större tal
Du ska följa matematiskt resonemang vid problemlösning (textuppgifter) i de fyra räknesätten samt bedöma rimlighet i svaret
  • Ma
Du känner dig osäker och har svårt att visa hur du tänker när du ska räkna ut tal, du har svårt att se om ett svar är rimligt
Du behöver hjälp att hitta "räkneord" i textuppgifter så du förstår hur du ska räkna Du behöver bli tydligare på att visa hur du räknar Försök komma ihåg att fundera över om svaret är rimligt
Du kan oftast visa hur du tänker när du räknar ut tal, du funderar över svaret för att se om det är rimligt
Du behärskar det matematiska språket och kan göra uträkningar, till och med i flera steg, du reflekterar över svaret för att se om det är rimligt
Du ska kunna se sambandet mellan de fyra räknesätten samt förstå hur likhetstecknet används
  • Ma
Du har svårt att se sambanden mellan de fyra räknesätten Du är osäker på innebörden av likhetstecknet
Du behöver se fler exempel på hur de fyra räknesätten hör ihop Du ska räkna fler tal av typen 7+_=10
Du ser sambandet mellan addition - subtraktion, addition -multiplikation samt multiplikation -division Du förstår likhetstecknets betydelse
Du har god förståelse kring sambandet mellan de fyra räknesätten samt likhetstecknets betydelse
Geometri
Du ska kunna uppskatta och mäta längder samt växla mellan olika längdenheter
  • Ma  4-6
Du är osäker då du ska uppskatta och/eller mäta längder Du har svårt att växla mellan olika längdenheter
Du behöver träna aktivt på att jämföra längder Du behöver öva på att mäta med olika hjälpmedel Träna på att växla mellan olika längdenheter
Du känner dig säker då du ska mäta längder, du kan uppskatta längder och växla mellan olika längdenheter
Du är säker både på att mäta och uppskatta längder samt växla mellan olika längdenheter
Du ska känna igen, namnge och rita enkla tvådimensionella figurer, ex. rektangel, kvadrat, triangel och cirkel, med givna mått
  • Ma  4-6
Du kan namnen på några geometriska figurer samt rita dem
Du behöver lära dig namnen på fler geometriska figurer Var mer noggrann när du ritar geometriska figurer
Du kan namnge och rita de vanligaste tvådimensionella geometriska figurerna och du är noggrann då du ritar figurer
Du kan namnen på många geometriska figurer och använder dina kunskaper
Du ska känna till begreppen sida, hörn, längd och bredd så du kan använda dem för att räkna ut omkrets på geometriska figurer, ex. rektangel, kvadrat, triangel och månghörningar
  • Ma  4-6
Du är osäker på en eller flera av de geometriska begreppen sida, hörn, längd och bredd Du har svårt att räkna ut omkrets
Du behöver lära dig de geometriska begreppen samt befästa hur man räknar ut omkrets
Du förstår de geometriska begreppen sida, hörn, längd och bredd samt kan räkna ut omkretsen
Du använder dig av de geometriska begreppen sida, hörn, längd och bredd då du pratar om geometriska figurer
Tabeller och diagram
Du ska kunna läsa av och konstruera tabeller och stapeldiagram
  • Ma  4-6
Du känner dig osäker på att läsa av tabeller och diagram, du tycker det är svårt att konstruera tabeller och stapeldiagram
Du behöver träna mer på att läsa av och konstruera tabeller och diagram
Du kan läsa av tabeller och diagram, du kan konstruera tabeller och stapeldiagram med viss hjälp
Du har inga svårigheter att läsa av tabeller och diagram, du kan även konstruera egna undersökningar, tabeller och stapeldiagram
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: