Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa Östlyckeskolan fr o m HT 2015

Skapad 2015-12-02 18:21 i Östlyckeskolan Alingsås
Matris för idrott och hälsa, 7-9.
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa

Idrott och hälsa , Östlyckeskolan, Alingsås.fr o m ht 2015 - bedömd kunskap

Rörelseförmåga i lekar, spel och idrotter

F
E
C
A
Spel och lekar.
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Eleven är delaktig och medverkar i viss mån till att leken/spelet når sitt syfte Eleven deltar i ett begränsat samspel med andra personer
Eleven är delaktig och väljer strategier/metoder som medverkar till att leken/spelet når sitt syfte Eleven deltar i ett tillfredsställande samspel med andra personer
Eleven är delaktig i väsentliga spelfaser och väljer effektiva strategier/metoder som i hög grad medverkar till att leken/spelet når sitt syfte Eleven deltar i ett utvecklat samspel med andra personer
Kroppsövningar, (t.ex. friidrott, redskapsgymnastik)
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Styrke- och konditionsträning
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Simning
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.

Rörelseförmåga i danser och träningsprogram till musik

F
E
C
A
Danser och tränings-program till musik
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Kan till viss del anpassa rörelser till till takt, rytm och sammanhang.
Kan anpassa rörelser relativt väl till till takt, rytm och sammanhang.
Kan anpassa rörelser väl till till takt, rytm och sammanhang.

Hälsa och livsstil

F
E
C
A
Sätta mål och planera träning
Har inte gjort någon träningsplanering.
Har satt upp mål i en träningsplanering. Genomför egen träning.
Har satt upp tydliga mål i en träningsplanering. Genomför egen träning anpassad efter planeringen.
Har satt upp tydliga och detaljerade mål i en träningsplanering. Genomför egen träning väl anpassad efter planeringen.
Utvärdera
Har inte deltagit eller gjort de uppgifter och reflektioner som krävs och har därmed inte visat kunskap om sambandet mellan mat, motion och hälsa.
Reflekterar kring träning och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur träning tillsammans med t.ex kost kan påverkar hälsan.
Reflekterar kring träning och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur träning tillsammans med t.ex kost kan påverkar hälsan.
Reflekterar kring träning och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur träning tillsammans med t.ex kost kan påverkar hälsan.

Friluftsaktiviteter

F
E
C
A
Friluftsliv
Har inte deltagit i skolans friluftsaktiviteter.
Planerar för och deltar i skolans friluftsaktiviteter under olika årstider. Har vissa teoretiska kunskaper om t ex allemansrätten.
Planerar för och deltar aktivt i skolans friluftsaktiviteter. Har goda teoretiska och praktiska kunskaper om friluftsliv och utevistelse under olika årstider.
Planerar för och deltar aktivt i skolans friluftsaktiviteter. Har mycket goda teoretiska och praktiska kunskaper om friluftsliv och utevistelse som tillämpas väl i skolans friluftsaktiviteter.
Orientering
Har deltagit i för liten omfattning eller behöver bli mer säker på att orientera med hjälp av karta.
Kan med viss säkerhet orientera sig i olika miljöer skolans närområde och känner till något om kartans färger och karttecken.
Kan med relativt god säkerhet orientera sig i olika miljöer i skolans närområde och är relativt säker på och kan tyda kartans färger och karttecken.
Kan med god säkerhet orientera sig i olika miljöer i skolans närområde och är säker på att tyda kartans färger och karttecken

Säkerhet

F
E
C
A
Förebygga skador
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd eller har inte visat kunskaper om hur man kan förebygga risker vid belastningar t ex vid fysisk aktivitet.
Kan förebygga skador genom att använda rätt arbetsställningar vid belastning samt kunna förutse och ge beskrivningar av risker som är förknippade med fysisk aktivt.
Simning
Har inte uppvisat simkunnighet.
Kan simma 200 meter varav 50 meter på rygg.
Hantera nödsituationer
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Kan hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: