Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik 4-6

Skapad 2015-12-02 20:25 i Montessoriskolan Fyrkappan Grundskolor
Matris baserad på kunskapskraven i slutet av år 6.
Grundskola 4 – 6 Musik

Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv. (Lgr 11 s 100)

E
C
A
Delta i gemensam sång
Du kan sjunga tillsammans med andra och följa rytm och toner ganska bra.
Du kan sjunga tillsammans med andra och följa rytm och toner bra.
Du kan sjunga tillsammans med andra och följa rytm och toner mycket bra.
Spela & ackompanjera
Du kan spela delar av en väldigt enkel melodistämma, basstämma och slagverksstämma. Du hjälper till att kompa med några ackord.
Du kan spela det mesta av en väldigt enkel melodistämma, basstämma och slagverksstämma. Du kompar och byter några ackord med flyt.
Du kan spela en väldigt enkel melodistämma, basstämma och slagverksstämma. Du kompar och byter ackord med flyt.
Timing
Du kan sjunga eller spela på något instrument med ganska bra tajming.
Du kan sjunga eller spela på något instrument med bra tajming.
Du kan sjunga eller spela på något instrument med mycket bra tajming.
Skapa musik
Du kan med egna idéer hjälpa till att skapa musik med röst, instrument eller digitala verktyg. Du testar hur några enkla musikaliska delar kan fungera tillsammans på ett ganska bra sätt i en komposition.
Du kan med egna idéer skapa musik med röst, instrument eller digitala verktyg. Du testar hur några enkla musikaliska delar kan fungera tillsammans på ett bra sätt i en komposition.
Du kan med egna idéer skapa musik med röst, instrument eller digitala verktyg. Du testar hur några enkla musikaliska delar kan fungera tillsammans på ett mycket bra sätt i en komposition.
Resonera om musicerande
Du kan diskutera ditt och andras musicerande på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera ditt och andras musicerande på ett utvecklat sätt.
Du kan diskutera ditt och andras musicerande på ett välutvecklat sätt.
Upplevelser och påverkan av musik
Du kan berätta om dina musikupplevelser på ett enkelt sätt. Du ger exempel och beskriver hur musik kan påverka människor.
Du kan berätta om dina musikupplevelser på ett utvecklat sätt. Du ger exempel och beskriver hur musik kan påverka människor.
Du kan berätta om dina musikupplevelser på ett välutvecklat sätt. Du ger exempel och beskriver hur musik kan påverka människor.
Musikaliska karaktärsdrag
Du kan på ett ganska bra sätt känna igen och ge exempel på vad som är typiskt för olika musikstilar och för musik från olika kulturer.
Du kan på ett bra sätt känna igen och ge exempel på vad som är typiskt för olika musikstilar och för musik från olika kulturer.
Du kan på ett mycket bra sätt känna igen och ge exempel på vad som är typiskt för olika musikstilar och för musik från olika kulturer.
Musikaliska instrument
Du ger exempel på instrument från olika instrumentgrupper på ett ganska bra sätt.
Du ger exempel på instrument från olika instrumentgrupper på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: