Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild 4-6

Skapad 2015-12-03 12:57 i Montessoriskolan Fyrkappan Grundskolor
Matris baserad på kunskapskraven i slutet av åk 6
Grundskola 4 – 6 Bild

Bilder har stor betydelse för människans sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga. (Lgr 11 s 20)

E
C
A
Framställa bilder
Du kan skapa enkla bilder som berättar och visar vad någon varit med om och vad någon tycker. Du gör budskapet i dina bilder tydligt på ett ganska bra sätt.
Du kan skapa utvecklade bilder som berättar och visar vad någon varit med om och vad någon tycker. Du gör budskapet i dina bilder tydligt på ett bra sätt.
Du kan skapa välutvecklade bilder som berättar och visar vad någon varit med om och vad någon tycker. Du gör budskapet i dina bilder tydligt på ett mycket bra sätt.
Tekniker, verktyg & material
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett ganska bra sätt för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett varierat och bra sätt för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett varierat och mycket bra sätt och med många idéer för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Kombinera bildelement
Du kan sätta ihop linjer, färger och andra bildelement på ett ganska bra sätt i dina bilder.
Du kan sätta ihop linjer, färger och andra bildelement på ett bra sätt i dina bilder.
Du kan sätta ihop linjer, färger och andra bildelement på ett mycket bra sätt i dina bilder.
Utveckla idéer
Du kan hjälpa till att utveckla idéer inom olika områden. Du återanvänder bilder från förr och nu och omarbetar andra idéer och material som finns för att inspirera till skapande.
Du kan hjälpa till att utveckla egna idéer som du fått hjälp med att komma på inom olika områden. Du återanvänder bilder från förr och nu och omarbetar andra idéer och material som finns för att inspirera till skapande.
Du kan utveckla egna idéer inom olika områden. Du återanvänder bilder från förr och nu och omarbetar andra idéer och material som finns för att inspirera till skapande.
Formulera & välja handlingsalternativ
Du kan hjälpa till med att ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Presentera bilder
Du kan redovisa dina bilder och anpassa redovisningen till budskap och situation på ett ganska bra sätt.
Du kan redovisa dina bilder och anpassa redovisningen till budskap och situation på ett bra sätt.
Du kan redovisa dina bilder och anpassa redovisningen till budskap och situation på ett mycket bra sätt.
Ge omdömen om arbetet
Du kan ge enkla omdömen om hur du har arbetat. Du ger exempel på hur du har arbetat. Du ger exempel på hur uttryck, innehåll, funktion och kvalitet hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt i ditt bildarbete.
Du kan ge utvecklade omdömen om hur du har arbetat. Du ger exempel på hur du har arbetat. Du ger exempel på hur uttryck, innehåll, funktion och kvalitet hänger ihop med varandra på ett utvecklat sätt i ditt bildarbete.
Du kan ge välutvecklade omdömen om hur du har arbetat. Du ger exempel på hur du har arbetat. Du ger exempel på hur uttryck, innehåll, funktion och kvalitet hänger ihop med varandra på ett välutvecklat sätt i ditt bildarbete.
Resonemang och koppling
Du kan förstå bilder och andra verk från förr och nu. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur de hänger ihop med dina erfarenheter, andra verk och händelser i omvärlden.
Du kan förstå bilder och andra verk från förr och nu. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur de hänger ihop med dina erfarenheter, andra verk och händelser i omvärlden.
Du kan förstå bilder och andra verk från förr och nu. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur de hänger ihop med dina erfarenheter, andra verk och händelser i omvärlden.
Du kan beskriva uttryck, innehåll och funktion i bilder och andra verk på ett enkelt sätt. Du använder ord som hör till ämnet på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva uttryck, innehåll och funktion i bilder och andra verk på ett utvecklat sätt. Du använder ord som hör till ämnet på ett bra sätt.
Du kan beskriva uttryck, innehåll och funktion i bilder och andra verk på ett utvecklat sätt. Du använder ord som hör till ämnet på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: