Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljunggrenska skolan, Matematik år 1-2

Skapad 2015-12-03 15:34 i Ljunggrenska skolan F-3 Trelleborg
Matris år 1-2, fr o m, ht 2015
Grundskola 1 – 2 Matematik

Matris i matematik år 1-2.
Ej ifyllda rutor innebär att eleven inte har nåt den nivån än eller inte har arbetat med momentet än.

nivå 1
nivå 2
nivå 3
nivå 4
Problemlösning
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Kan berätta räknesagor. Deltar i lärarledda elevnära problemuppgifter i grupp. Deltar i resonemang om resultatets rimlighet.
Kan rita räknesagor. Kan lösa problemuppgifter i elevnära situationer med hjälp av pedagog. Eleven använder någon strategi och metod. Deltar i resonemang om resultatets rimlighet.
Kan skriva räknesagor. Kan lösa problemuppgifter i elevnära situationer med hjälp av kamrat. Eleven kan använda sig av några olika strategier eller metoder. Resonera kring resultatets rimlighet.
Kan lösa problemuppgifter i elevnära situationer. Eleven använder olika strategier och metoder. Kunna resonera kring resultatets rimlighet.
Addition
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Talområdet 0-10: Kan additionstabellen 0-10 och tiokamraterna.
Talområdet 0-20: Kan alla kombinationer av t.ex. 10+4 (jämnt tiotal + ental).
Talområdet 0-20: Kan alla kombinationer av t.ex. 11+6 (tiotal och ental + ental). Kan 20-kamraterna t. ex 13+7.
Talområdet 0-100: Kan tiotalsövergång.
Subtraktion
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Talområdet 0-10: Kan subtraktionstabellen 0-10.
Talområdet 0-20: Kan tal av typen 17-7, 17-3 (tiotal och ental - ental utan tiotalsövergång).
Talområdet 0-20: Kan tal av typen 20-6 (med tiotalsövergång).
Talområdet 0-100: Kan tal av typen 15-10, 17-15 (ta bort tiotal och ental för sig). Kan tiotalsövergång.
Taluppfattning
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Talområdet 0-10: Kan räkna framåt och bakåt. Kan sortera tal i storleksordning. Kan dela upp talen.
Talområdet 0-20: Kan räkna framåt och bakåt. Kan sortera tal i storleksordning. Kan ental och tiotal. Kan hoppa tiohopp på talrad.
Talområdet 0-100: Kan räkna framåt och bakåt. Kan grannarna upp till 100 med tonvikt på grannarna kring tiotalen.
Talområdet 0-200: Kan räkna framåt och bakåt. Kan ental, tiotal och hundratal. Kan hoppa på talraden med olika mellanrum t.ex 2- och 5hopp.
Mönster
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Kan sortera efter storlek, form och färg.
Kan fortsätta ett sakmönster.
Kan fortsätta ett mönster med olika former.
Kan fortsätta ett talmönster och se om talen ökar/minskar lika mycket eller om det varierar.
Antal/ordningstal
 • Ma  1-3
Kan forma siffrorna 0-9 Kan lägga/rita rätt antal saker till talen 0-10. Kan ange/skriva rätt tal till ett antal saker 0-10.
Kan ordningstalen 1-10. Kan lägga/rita rätt antal saker till talen 0-20. Kan ange/skriva rätt tal till ett antal saker 0-20.
Kan ordningstalen 1-20
Kan ordningstalen 1-100
Begrepp
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Förstår vad +, -, = och inte lika med betyder. Kan förklara begreppen udda och jämt.
Vet att hälften innebär att dela i två lika stora högar. Förstår och kan använda tecknet större än > och mindre än < . Känner till sambandet mellan addition och subtraktion.
Vet att dubbelt får man när man lägger till lika mycket som man redan har. Kan sambandet mellan talfamiljerna.
Förstår multiplikation och division. Känner till sambanden mellan de fyra räknesätten.
Geometri
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Kan de vanligaste tvådimensionella figurernas namn( triangel, rektangel, cirkel, kvadrat) och kan beskriva dem. Kan bygga med klossar efter enkel beskrivning
Kan de vanligaste tredimensionella figurernas namn (kon, klot, cylinder, rätblock) och kan beskriva dem. Kan rita av enkla klossbyggen i ett rutsystem.
Kan bygga med klossar efter en tvådimensionell beskrivning.
Kan förstora och förminska i rutsystem.
Analysförmåga
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Beskriver och ger enkla förslag på lösningar, jämför enkla likheter och skillnader.
Beskriver och ger förslag på lösningar, jämför likheter och skillnader.
Beskriver och ger med säkerhet förslag på lösningar, jämför likheter och skillnader och ser för- och nackdelar.
Kommunikativ förmåga
 • Ma   3
 • Ma   3
Är försiktig i samtal, motiverar och uttrycker sina åsikter med hjälp av pedagogen, redogör och formulerar enkelt med hjälp av pedagogen.
Deltar i samtal, motiverar och uttrycker sina åsikter, redogör och formulerar enkelt.
Samtalar, diskuterar, motiverar, uttrycker egna åsikter, redovisar och presenterar.
Samtalar, diskuterar, motiverar, uttrycker egna åsikter, redovisar och presenterar, framför och bemöter argument.
Klockan, analog tid
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Kan hel och halv timme. Kan avläsa och rita ut visare.
Kan kvart i och kvart över. Kan avläsa och rita ut visare.
Kan 5 i och 5 över. Kan 10 i och 10 över. Kan 20 i och 20 över. Kan avläsa och rita ut visare.
Kan 5 i halv och 5 över halv. Kan avläsa och rita ut visare.
Längd
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Kan mäta sträckor med olika föremål. Behärskar begreppen kortare, längre och lika långa. Kan jämföra längder.
Kan mäta/rita sträck med linjal. Kan uppskatta längd cm.
Kan uppskatta längd dm och m.
Kan mäta med cm, dm och m.
Vikt
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Kan jämföra olika föremåls vikt. Behärskar begreppen tyngst, lättast och lika mycket.
Kan uppskatta ett kilo och veta att det betyder kilogram.
Kan väga ett föremål och avläsa hela kg.
Känner till begreppen hg, g och kan väga ett föremål i kg och g.
Volym
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Kan laborativt jämföra olika föremåls volym. Behärskar begreppen störst, minst och lika stor.
Kan uppskatta en liter. Behärskar begreppen rymmer mest, rymmer minst, rymmer lika mycket.
Kan mäta med ett litersmått.
Kan uppskatta en dl. Kan mäta med ett decilitersmått.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: