Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik ht år 3 Eklandaskolan

Skapad 2015-12-03 18:22 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Matris i matematik ht år 3.
Grundskola 3 Matematik
Taluppfattning och talens värde
Taluppfattning
Jag kan dela upp ett tvåsiffrigt tal på olika sätt.
Jag dela upp ett tal i jämna tior.
Jag kan visa naturliga tal på olika sätt.
Jag kan ange hur mycket en siffra är värd i ett fyrsiffrigt tal. Positionssystemet.
Jag vet att det funnits olika talsystem genom tiderna och jag kan visa ett par exempel. Matematikens historia.
Jag kan göra en rimlighetsbedömning i samband med överslagsräkning.
Addition och subtraktion
Jag kan räkna addition med uppställning och växling.
Jag kan räkna subtraktion med uppställning och växling.
Jag kan använda de fyra räknesätten.
Multiplikation
Jag kan multiplikation med 2.
Jag kan multiplikation med 4.
Jag kan multiplikation med 5.
Jag kan multiplikation med 10.
Jag kan multiplikation med 3.
Jag kan multiplikation med 6.
Division
Jag kan division med 2.
Jag kan division med 4.
Jag kan division med 5.
Jag kan division med 10.
Jag kan division med 3.
Jag kan division med 6.
Algebra
Jag kan matematiska likheter, öppna utsagor.
Jag kan matematiska likheter, algebra.
Jag kan göra mönster med stickor.
Geometri
Geometriska objekt
Jag kan mäta och beräkna omkrets i cm av en enkel figur.
Jag kan jämföra area av enkla figurer
Jag kan använda skala vid förminskning och förstoring.
Jag kan beräkna arean i cm2 av en enkel figur.
Jag kan förminska ett objekt till skala 1:2.
Jag kan förstora ett objekt till skala 2:1.
Sannolikhet och statistik
Jag kan undersöka sannolikhet i slumpmässiga försök.
Jag kan tolka och presentera information i tabeller och diagram.
Tid
Analog och digital
Jag kan hela den analoga klockan.
Jag kan hela den digitala klockan.
Jag förstår sambandet mellan analog och digital tidsangivelse.
Jag kan beräkna tidsskillnaden med hjälp av en enkel tidtabell.
Samband och förändring
Jag kan räkna med proportionella samband.
Problemlösning
Förmåga att förstå problem.
Jag kan skriva en multiplikation till en bild.
Jag kan skriva en division till en bild.
Jag kan beskriva en matematisk händelse på olika sätt.
Jag kan använda olika strategier vid problemlösning. Problemlösningens fem steg.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: