👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

fg: Np svenska muntligt år 6

Skapad 2015-12-03 23:03 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Skolverkets bedömningsmatris för muntligt prov i år 6
Grundskola 6

Matris för det muntliga delprovet A

Rubrik 1

Redogörelse
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Eleven * klarar i viss utsträckning att hålla sig till ämnet. * redogör med i huvudsak fungerande innehåll.
Eleven * klarar relativt väl att hålla sig till ämnet * redogör med relativt väl fungerande innehåll.
Eleven * klarar väl att hålla sig till ämnet. * redogör med väl fungerande innehåll
Struktur
Eleven * redogör enkelt med i huvudsak fungerande huvuddel samt inledning och/eller avslutning
Eleven * redogör utvecklat med relativt väl fungerande huvuddel samt inldening och/eller avslutning.
Eleven * redogör välutvecklat med väl fungerande huvuddel, inledning och avslutning
Språk
* använder språket med viss anpassning till syfte och mottagare
använder språket med relativt god anpassning till syfte och mottagare
använder språket med god anpassning till syfte och mottagare
Kommunikation
* klarar i viss utsträckning att titta upp, tala tydligt och visa engagemang
* Klarar relativt väl att titta upp tala tydligt och visa engagemang
* Klarar väl att titta upp, tala tydligt och visa engagemang

Samtal

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kommunikation
Eleven * Upprätthåller i viss utsträckning samtalet genom att lyssna, ställa frågor eller turas om * för till viss del samtalet framåt
Eleven * Upprätthåller samtalet relativt väl genom att lyssna ställa frågor eller turas om * för samtalet framåt
Eleven * Upprätthåller samtalet väl genom att lyssna, ställa frågor eller turas om * fördjupar eller breddar samtalet
Innehåll
* klarar i viss utsträckning att hålla sig till ämnet * framför sina egna tankar med till viss del underbyggda resonemang
* klarar relativt väl att hålla sig till ämnet * framför egna tanker med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
* klarar väl att hålla sig till ämnet * framför egna tankar som fördjupar eller breddar innehållet genom väl underbyggda resonemang
Språk
* använder språket med viss anpassning till syfte och mottagare
* använder språket med relativt god anpassning till syfte och mottagare
* använder språket med god anpassning till syfte och mottagre