Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska HT åk 5

Skapad 2015-12-07 13:16 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Svenska

Syfte

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
* formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
* läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
* anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
* urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Innehåll

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att urskilja budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Skapande av texter där ord och bild.
 • Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, stavningsregler, skiljetecken och ords böjningsformer.
 • Hur man använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga.
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
 • Beskrivande, förklarande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar och insändare.
 • Texter som kombinerar ord och bild.
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
 • Språkbruk i Norden.

Rubrik 1

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Läsflyt
Du kan läsa texter för barn och ungdomar med flyt, genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Du kan läsa texter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Läsförståelse
Du visar ganska bra läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera innehållet på ett ganska bra sätt.
Du visar god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera innehållet på ett bra sätt.
Resonemang
Du kan förstå och diskutera olika texters budskap på ett enkelt sätt. Du beskriver på ett enkelt sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika texters budskap på ett utvecklat sätt. Du beskriver på ett utvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Struktur
Du kan skriva olika slags texter med ganska tydlig struktur, ganska bra innehåll och ganska varierat språk.
Du kan skriva olika slags texter med tydlig struktur, tydligt innehåll och varierat språk.
Språk
Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för stavning, skiljetecken och meningsbyggnad.
Du kan på ett bra sätt använda viktiga regler för stavning, skiljetecken och meningsbyggnad.
Kombinera text och bild
Du kan på ett ganska bra sätt använda bilder för att göra budskapet i dina texter starkare och mer levande.
Du kan på ett bra sätt använda bilder för att göra budskapet i dina texter starkare och mer levande.
Feedback
Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.
Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett bra sätt.
Muntligt framträdande
Du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till de som lyssnar.
Du kan förbereda och hålla en utvecklad muntlig redovisning med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och bra anpassning till de som lyssnar.
Nordiska språk
Du kan ge exempel på likheter och skillnader mellan svenskan och andra nordiska språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: