👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diamant Rationella Tal - del 1 av 3 (RB - Bråk)

Skapad 2015-12-08 15:44 i Lendahlsskolan Alingsås
Matris gjord efter skolverkets Diamant diagnoser.
Grundskola 1 – 9 Matematik

Diamant Rationella tal - RB Bråk.
Diagnoserna i området avser att kartlägga elevernas förståelse och färdighet avseende tal i bråkform, tal i decimalform, proportionalitet och procent.

RB1 Rationella tal
En del av en hel.
1a Hur stor del av en figur som är skuggad.
1b Hur stor del av en figur som är skuggad.
1c Hur stor del av en figur som är skuggad.
2a Ange de figurer där en fjärdedel är skuggad.
2b Ange de figurer där en fjärdedel är skuggad.
2c Ange de figurer där en fjärdedel är skuggad.
2d Ange de figurer där en fjärdedel är skuggad.
3a Skugga en given andel av olika figurer. Indelning gjord på förhand.
3b Skugga en given andel av olika figurer. Indelning gjord på förhand.
3c Skugga en given andel av olika figurer. Indelning gjord på förhand.
4a Skugga en given andel av olika figurer. Ingen indelning är gjord på förhand.
4b Skugga en given andel av olika figurer. Ingen indelning är gjord på förhand.
4c Skugga en given andel av olika figurer. Ingen indelning är gjord på förhand.
5a Skriva enkla bråk med siffror.
5b Skriva enkla bråk med siffror.
5c Skriva enkla bråk med siffror.
5d Skriva enkla bråk med siffror.
6a Ange de figurer där 1/3 är skuggad, generalisering.
6b Ange de figurer där 1/3 är skuggad, generalisering.
6c Ange de figurer där 1/3 är skuggad, generalisering.
7a Skugga en given andel av olika figurer, geometriskt tänkande.
7b Skugga en given andel av olika figurer, geometriskt tänkande.
7c Skugga en given andel av olika figurer, geometriskt tänkande.
RB2 Rationella tal
Flera delar av en hel.
1a Ange andelen som är skuggade i olika figurer.
1b Ange andelen som är skuggade i olika figurer.
1c Ange andelen som är skuggade i olika figurer.
2a Skriva bråktal som uttrycks med bokstäver med hjälp av siffror.
2b Skriva bråktal som uttrycks med bokstäver med hjälp av siffror.
2c Skriva bråktal som uttrycks med bokstäver med hjälp av siffror.
2d Skriva bråktal som uttrycks med bokstäver med hjälp av siffror.
3a Markera en given andel av figurer när bråken är givna med siffror.
3b Markera en given andel av figurer när bråken är givna med siffror.
3c Markera en given andel av figurer när bråken är givna med siffror.
4a Markera en given andel av figurer där eleven själv får dela in figurerna i delar.
4b Markera en given andel av figurer där eleven själv får dela in figurerna i delar.
4c Markera en given andel av figurer där eleven själv får dela in figurerna i delar.
RB3 Reella tal
Del av ett antal.
1a Ange hur stor andel av ett antal cirklar som är skuggade.
1b Ange hur stor andel av ett antal cirklar som är skuggade.
1c Ange hur stor andel av ett antal cirklar som är skuggade.
2a Markera en angiven andel av ett uppritat antal figurer.
2b Markera en angiven andel av ett uppritat antal figurer.
2c Markera en angiven andel av ett uppritat antal figurer.
3a Ange en del av ett tal där antalet andelar är 1 (täljaren är 1).
3b Ange en del av ett tal där antalet andelar är 1 (täljaren är 1).
3c Ange en del av ett tal där antalet andelar är 1 (täljaren är 1).
3d Ange en del av ett tal där antalet andelar är 1 (täljaren är 1).
4a Ange en del av ett tal där antalet andelar är större än 1 (täljaren är större än 1).
4b Ange en del av ett tal där antalet andelar är större än 1 (täljaren är större än 1).
4c Ange en del av ett tal där antalet andelar är större än 1 (täljaren är större än 1).
4d Ange en del av ett tal där antalet andelar är större än 1 (täljaren är större än 1).
5 I en vardagsanknuten situation uppfatta att en tredjedel är lika mycket som två sjättedelar.
6 Föränderliga helheter
RB4 Rationella tal
Bråk som tal.
1a Placera talen en halv och en fjärdedel på tallinjen.
1b Placera talen en halv och en fjärdedel på tallinjen.
2a Placera talen en tredjedel och fem sjättedelar på tallinjen.
2bPlacera talen en tredjedel och fem sjättedelar på tallinjen.
3a Jämföra två tal med samma täljare och olika nämnare.
3b Jämföra två tal med samma täljare och olika nämnare.
3c Jämföra två tal med samma täljare och olika nämnare.
4a Jämföra två tal i bråkform.
4b Jämföra två tal i bråkform.
4c Jämföra två tal i bråkform.
4d Jämföra två tal i bråkform.
5a Ange olika uttryck för samma bråktal genom att ange rätt täljare.
5b Ange olika uttryck för samma bråktal genom att ange rätt täljare.
5c Ange olika uttryck för samma bråktal genom att ange rätt täljare.
5d Ange olika uttryck för samma bråktal genom att ange rätt täljare.
RB5 Rationella tal
Taluppfattning av bråk
1a Täljarens innebörd.
1b Täljarens innebörd.
1c Täljarens innebörd.
2a Subtraktion av bråk med lika nämnare.
2bSubtraktion av bråk med lika nämnare.
2c Subtraktion av bråk med lika nämnare.
3a Multiplikation av ett bråk med ett naturligt tal.
3b Multiplikation av ett bråk med ett naturligt tal.
3c Multiplikation av ett bråk med ett naturligt tal.
4a Division av ett bråk med ett naturligt tal, delnings- division.
4b Division av ett bråk med ett naturligt tal, delnings- division.
4c Division av ett bråk med ett naturligt tal, delnings- division.
5a Division där nämnaren är ett bråktal, innehålls- division.
5b Division där nämnaren är ett bråktal, innehålls- division.
5c Division där nämnaren är ett bråktal, innehålls- division.
RB6 Rationella tal
Addition och subtraktion av tal i bråkform.
1a Additioner där termerna har samma nämnare.
1b Additioner där termerna har samma nämnare.
1c Additioner där termerna har samma nämnare.
2a Additioner där termerna har olika nämnare.
2b Additioner där termerna har olika nämnare.
2c Additioner där termerna har olika nämnare.
3a Subtraktioner där termerna har samma nämnare.
3bSubtraktioner där termerna har samma nämnare.
3c Subtraktioner där termerna har samma nämnare.
4a Subtraktioner där termerna har olika nämnare.
4b Subtraktioner där termerna har olika nämnare.
4c Subtraktioner där termerna har olika nämnare
RB7 Rationella tal
Multiplikation och division av tal i bråkform.
1a Multiplikationer där den ena faktorn är ett naturligt tal.
1b Multiplikationer där den ena faktorn är ett naturligt tal.
1c Multiplikationer där den ena faktorn är ett naturligt tal.
2a Multiplikationer där båda faktorerna är tal i bråkform.
2b Multiplikationer där båda faktorerna är tal i bråkform.
2c Multiplikationer där båda faktorerna är tal i bråkform.
3a Divisioner där nämnaren är ett naturligt tal.
3b Divisioner där nämnaren är ett naturligt tal.
3c Divisioner där nämnaren är ett naturligt tal.
4a Divisioner där nämnaren är ett tal i bråkform.
4b Divisioner där nämnaren är ett tal i bråkform.
4c Divisioner där nämnaren är ett tal i bråkform.