Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diamant Rationella tal - del 2 av 3 (RD - Tal i decimalform)

Skapad 2015-12-08 16:04 i Lendahlsskolan Alingsås
Matris gjord efter skolverkets Diamant diagnoser.
Grundskola 1 – 9 Matematik

Utvecklingsschema R. Rationella tal - RD Tal i decimalform.
Diagnoserna i området avser att kartlägga elevernas förståelse och färdighet avseende tal i bråkform, tal i decimalform, proportionalitet och procent.

RD1 Rationella tal
Tal i decimalform.
1a Uttrycka tal skrivna i bråkform med nämnarna 10 eller 100 i decimalform.
1b Uttrycka tal skrivna i bråkform med nämnarna 10 eller 100 i decimalform.
1c Uttrycka tal skrivna i bråkform med nämnarna 10 eller 100 i decimalform.
1d Uttrycka tal skrivna i bråkform med nämnarna 10 eller 100 i decimalform.
2a Uttrycka tal skrivna i bråkform i decimalform.
2b Uttrycka tal skrivna i bråkform i decimalform.
2c Uttrycka tal skrivna i bråkform i decimalform.
2d Uttrycka tal skrivna i bråkform i decimalform.
3a Ange ett tal som ligger mellan två decimaltal.
3b Ange ett tal som ligger mellan två decimaltal.
3c Ange ett tal som ligger mellan två decimaltal.
4a Storleksordna två decimaltal.
4b Storleksordna två decimaltal.
4c Storleksordna två decimaltal.
5a Markera decimaltals placering på tallinjen.
5b Markera decimaltals placering på tallinjen.
6a Tal i decimalform adderas till eller subtraheras från ett naturligt tal.
6b Tal i decimalform adderas till eller subtraheras från ett naturligt tal.
6c Tal i decimalform adderas till eller subtraheras från ett naturligt tal.
7a Dela ett tal i decimalform i två, tre eller fyra delar.
7b Dela ett tal i decimalform i två, tre eller fyra delar.
7c Dela ett tal i decimalform i två, tre eller fyra delar.
7d Dela ett tal i decimalform i två, tre eller fyra delar.
RD2 rationella tal
Taluppfattning av decimaltal, addition och subtraktion.
1a Addition med tiondelar och hundradelar utan tiondelsövergång.
1b Addition med tiondelar och hundradelar utan tiondelsövergång.
1c Addition med tiondelar och hundradelar utan tiondelsövergång.
2a Addition med tiondelar och hundradelar med- tiondelsövergång.
2b Addition med tiondelar och hundradelar med- tiondelsövergång.
2c Addition med tiondelar och hundradelar med- tiondelsövergång.
3a Addition med tiondelar och hundradelar.
3b Addition med tiondelar och hundradelar.
3c Addition med tiondelar och hundradelar.
4a Subtraktion med tiondelar och hundradelar utan tiondelsövergång.
4b Subtraktion med tiondelar och hundradelar utan tiondelsövergång.
4c Subtraktion med tiondelar och hundradelar utan tiondelsövergång.
5a Subtraktion med tiondelar och hundradelar med tiondelsövergång.
5b Subtraktion med tiondelar och hundradelar med tiondelsövergång.
5c Subtraktion med tiondelar och hundradelar med tiondelsövergång.
6a Subtraktion med tiondelar och hundradelar.
6b Subtraktion med tiondelar och hundradelar.
6c Subtraktion med tiondelar och hundradelar.
RD3 Rationella tal
Taluppfattning av decimaltal, multiplikation och division.
1a Multiplikation av ett tal i decimalform med ett naturligt tal.
1b Multiplikation av ett tal i decimalform med ett naturligt tal.
1c Multiplikation av ett tal i decimalform med ett naturligt tal.
2a Multiplikation av ett tal i decimalform med ett naturligt tal.
2b Multiplikation av ett tal i decimalform med ett naturligt tal.
2c Multiplikation av ett tal i decimalform med ett naturligt tal.
3a Multiplikation av ett tal i decimalform med ett tiotal eller hundratal.
3b Multiplikation av ett tal i decimalform med ett tiotal eller hundratal.
3c Multiplikation av ett tal i decimalform med ett tiotal eller hundratal.
4a Division av ett tal i decimalform med ett naturligt tal, delningsdivision.
4b Division av ett tal i decimalform med ett naturligt tal, delningsdivision.
4c Division av ett tal i decimalform med ett naturligt tal, delningsdivision.
5a Division av ett tal i decimalform med ett naturligt tal, delningsdivision.
5b Division av ett tal i decimalform med ett naturligt tal, delningsdivision.
5c Division av ett tal i decimalform med ett naturligt tal, delningsdivision.
6a Division med ett tal i decimalform, innehållsdivision.
6b Division med ett tal i decimalform, innehållsdivision.
6c Division med ett tal i decimalform, innehållsdivision.
RD4 Rationella tal
Huvudräkning med tal i decimalform, addition och subtraktion.
1a Addition med tiondelar och hundradelar.
1b Addition med tiondelar och hundradelar.
1c Addition med tiondelar och hundradelar.
2a Addition med tiondelar och hundradelar.
2b Addition med tiondelar och hundradelar.
2c Addition med tiondelar och hundradelar.
3a Subtraktion med tiondelar och hundradelar.
3b Subtraktion med tiondelar och hundradelar.
3c Subtraktion med tiondelar och hundradelar.
4a Subtraktion med tiondelar och hundradelar.
4b Subtraktion med tiondelar och hundradelar.
4c Subtraktion med tiondelar och hundradelar.
RD5 Rationella tal
Huvudräkning med tal i decimalform, multiplikation och division.
1a Multiplikation av ett tal i decimalform med ett naturligt tal.
1b Multiplikation av ett tal i decimalform med ett naturligt tal.
1c Multiplikation av ett tal i decimalform med ett naturligt tal.
2a Multiplikation av två tal i decimalform.
2b Multiplikation av två tal i decimalform.
2c Multiplikation av två tal i decimalform.
3a Division av ett tal i decimalform med ett naturligt tal, delningsdivision.
3b Division av ett tal i decimalform med ett naturligt tal, delningsdivision.
3c Division av ett tal i decimalform med ett naturligt tal, delningsdivision.
4a Division med ett tal i decimalform, innehålls- division.
4b Division med ett tal i decimalform, innehålls- division.
4c Division med ett tal i decimalform, innehålls- division.
RD6 Rationella tal
Närmevärden.
1a Avrundning till hela tiotal.
1b Avrundning till hela tiotal.
1c Avrundning till hela tiotal.
1d Avrundning till hela tiotal.
2a Avrundning till hela hundratal.
2b Avrundning till hela hundratal.
2c Avrundning till hela hundratal.
2d Avrundning till hela hundratal.
3a Avrundning till två decimaler.
3b Avrundning till två decimaler.
4 Ange ett tal som efter avrundning får ett visst värde.
5 Avrunda mm till hela cm.
6 Avrunda meter till hundratals meter uttryckt i km.
7a Ange ett tal med ett visst antal gällande siffror.
7b Ange ett tal med ett visst antal gällande siffror.
7c Ange ett tal med ett visst antal gällande siffror.
8 Ange antal gällande siffror efter en beräkning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: