👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

IDH - Idrott och hälsa 1-3

Skapad 2015-12-14 16:31 i Garnvindeskolan Ale
Bedömningsmatris för årskurs 1-3 (stigande mot betyg E i årskurs 6.)
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Betyg E i slutet av år 6
Takt och rytm
  • Idh  1-3
  • Idh  1-3
Jag kan röra mig fritt till musik.
Jag försöker röra mig till takt och rytm i lekar.
Jag försöker röra mig till takt och rytm i danser och rörelser till musik. .
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
Delta & anpassa rörelser
  • Idh  1-3
Jag deltar i enkla lekar både inomhus och utomhus.
Jag försöker röra mig på ett passande sätt i enkla lekar inomhus och utomhus.
Jag försöker röra mig på ett passande sätt i enkla lekar, spel och idrotter både inomhus och utomhus.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Simma
  • Idh  1-3
Jag är med och badar och tränar min vattenvana. Jag provar på att simma med hjälpmedel.
Jag försöker flyta korta stunder och även simma lite på mage. Jag vill ha flythjälp när jag tränar ryggsim.
Jag kan simma 25 meter i magläge och 10 meter i ryggläge.
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter är i ryggläge.
Samtala om hälsa och egna upplevelser
  • Idh  1-3
Jag vill ha hjälp av stödjande frågor för att berätta vad jag känner när jag rör mig på olika sätt till exempel i lekar.
Jag kan mer självständigt berätta vad jag tänker och känner när jag rör mig på olika sätt till exempel i lekar.
Jag kan prata om vad jag tänkte och kände när jag lekte eller vistades i naturen eller utomhus. Jag kan på ett enkelt sätt förklara varför jag ska äta för att må bra.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Aktiviteter i natur och utemiljö
  • Idh  1-3
  • Idh  1-3
Jag är med och leker utomhus. Jag är med på friluftsdagar.
Jag är med och leker utomhus. Jag försöker anpassa mina kläder efter vädret.
Jag är med och leker utomhus. Jag försöker anpassa mig till vädret, platsen och allemansrätten.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Orientera sig
  • Idh  1-3
Jag känner till hur vad en karta är för något och hur man kan använda den.
Jag kan hitta i idrottshallen eller i ett klassrum med hjälp av en enkel karta.
Jag kan hitta på skolgården med hjälp av en enkel karta.
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Säkerhet och visa hänsyn
  • Idh  1-3
Jag kan följa regler för enkla lekar.
Jag kan följa regler för enkla lekar och spel och får möjlighet att träna på visa hänsyn mot andra. Jag lär mig att tänka säkerheten när jag idrottar.
Jag kan på ett enkelt sätt berätta varför man ska värma upp kroppen. Jag känner till att man kan skydda kroppen med skydd i olika aktiviteter.
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Nödsituationer vid vatten. (Centralt innehåll åk 4-6)
  • Idh  4-6
Jag har känner till lite om badvett och isvett.
Dessutom kan eleven hantera nödsitutioner vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.