Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klagstorps skola: Idrott och hälsa, matris åk 1-3

Skapad 2015-12-15 16:46 i Klagstorps skola F-6 Trelleborg
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa

Klagstorps skolas bedömningsmatriser visar elevens uppnådda kunskapsnivå i tre steg.

Observera att den bedömda kunskapsnivån kan förändras under läsårets gång. Bedömningsmatrisen visar elevens kunskapsnivå vid det tillfälle bedömningen gjordes.

På god väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Idrott och lekar
Du deltar i olika aktiviteter, lekar och spel. Du följer vanligtvis regler.
Du tar ansvar för ditt agerande och det du gör vid aktiviteter, lekar och spel. Du följer regler.
Musik och rörelse
Du visar rörelseglädje och kan utföra rörelse till musik.
Du kan härma olika rörelsekombinationer till musik.
Motorisk träning
Du har grundläggande kroppskännedom i olika rörelseaktiviteter.
Du deltar aktivt i grovmotoriska övningar och provar på nya rörelseaktiviteter.
Simning
Du kan simma 200 meter.
Du kan simma 200 meter.
Hälsa och livsstil
Du har kännedom om hygienens, kostens och motionens betydelse för hälsan.
Du kan på ett i huvudsak fungerande sätt berätta om hygienens, kostens och motionens betydelse för hälsan.
Friluftsliv och utevistelse
Du deltar i olika former av uteverksamhet i din närmiljö. Du känner till något om allemansrätten.
Du kan använda dig av enkla kartskisser, t ex "skattkartor" och bildkartor, för att hitta i din närmiljö. Du kan berätta kortfattat om innehållet i allemansrätten.
Delaktighet
Du kan komma med förslag på enstaka aktiviteter. Du accepterar vanligtvis majoritetsbeslut.
Du kommer med i huvudsak genomtänkta förslag på olika aktiviteter. Du accepterar majoritetsbeslut.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: