Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva, novell

Skapad 2015-12-17 14:21 i Tanum
Grundskola 7 – 9 Svenska

Novell

E
C
A
Innehåll
I texten finns enkla gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer.
I texten finns passande gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer.
I texten finns välfunna och medvetna gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer.
Texten försöker fånga novellens typiska drag genom enkla berättargrepp.
Texten försöker fånga novellens typiska drag genom utvecklade berättargrepp.
Texten fångar novellens typiska drag genom välutvecklade berättargrepp.
Struktur
Textens dramaturgi är i huvudsak passande och enkel, men ändå urskiljbar.
Textens dramaturgi är relativt passande, t.ex. genom att vara komplex.
Textens dramaturgi är passande, t.ex. genom att vara komplex.
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning, styckemarkering, effektiv inledning, effektiv avslutning.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning, konsekvent genomförd styckemarkering, effektiv inledning, effektiv avslutning.
Textbindningen är enkel.
Textbindningen är utvecklad.
Textbindningen är välutvecklad.
Språk, stil och skrivregler
Ordvalet är lämpligt.
Ordvalet visar på viss stilistisk medvetenhet.
Ordvalet visar på stilistisk medvetenhet.
Ny aspekt
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är varierad, träffande och väl fungerande.
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: