Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skånhällaskolan Fonologisk medvetenhet

Skapad 2015-12-22 14:30 i Skånhällaskolan F-6 Mölndals Stad
Fonologisk bedömning utefter bornholmsmodellen.
Grundskola F – 1 Svenska Svenska som andraspråk

I förskoleklassen arbetar vi aktivt med att utveckla eleverna fonologiska medvetenhet. Detta innebär att vi tränar elevernas förmåga att kunna reflektera över ordens ljudmässiga uppbyggnad, att förflytta tanken från ordets betydelse och i stället koncentrera sig på ordets form. Forskning visar att fonologisk medvetenhet hjälper barnet att förstå hur bokstäver och ljud hör ihop, och det blir då lättare för barnet att ”knäcka läskoden”.

Fonologisk medvetenhet

Påbörjat...
Påbörjat lekar/övningar som utvecklar förmågan.
På väg...
Kommit en bit på väg med lekar/övningar som utvecklar förmågan.
Kan...
Har utvecklat förmågan.
Rim
Jag kan höra vilka ord som rimmar. (docka - hus - socka)
Stavelser
Jag kan klappa antal stavelser i ord, t.ex. ko (1), må-la (2).
Syntetisering av sammansatta ord
Jag kan sätta ihop två skilda ord till ett nytt ord, t.ex. el + visp blir elvisp.
Segmentering av sammansatta ord
Jag kan urskilja vad som blir kvar, om ena delen av ett ord försvinner, t.ex. husbil -bil blir hus.
Långa och korta ord
Jag kan höra vilket ord som är längst, t.ex ordet apelsin är längre än ordet tåg.
Första ljudet
Jag kan höra vilket det första ljudet i ett ord är, t.ex. m-mat, s-sol.
Sista ljudet
Jag kan höra vilket det sista ljudet i ett ord är, t.ex. k- bok, t - båt
Ljudsegmentering
Jag kan dela upp ordet bil i fonemen (ljuden) b-i-l och ordet måla i fonemen m-å-l-a.
Ljudsyntes
Jag kan ljuda ihop fonemen (ljuden) s-ö-t till ordet söt och fonemen m-u-s till ordet mus.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: