Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia år 4

Skapad 2016-01-04 14:58 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Bedömningsmatris i historia när det gäller området "Från forntid till medeltid".
Grundskola 4 SO (år 1-3) Historia
>>>
>>>
>>>
Faktakunskaper och begrepp
Att använda kunskaper och begrepp
Du har vissa grundläggande kunskaper och kan med viss hjälp redogöra för fakta om forntiden och vikingatiden. Du behöver hjälp för att sätta in vissa historiska namn och begrepp i ett sammanhang
Du kan beskriva och förklara fakta, namn och begrepp som hör till ämnet med egna ord. Du kan sätta in fakta i ett sammanhang
Du kan beskriva och förklara fakta som hör till ämnet. Du använder dina kunskaper om fakta och begrepp i flera sammanhang.
Du beskriver och förklarar på ett tydligt sätt och använder dig av fakta och begrepp som hör till ämnet Du använder kunskapen i olika sammanhang.
Se likheter och olikheter
att reflektera,jämföra och dra slutsatser utifrån det du läst, sett och hört
Du kan med hjälp, berätta och göra reflektioner samt göra enkla jämförelser med vikingatiden och nutid
Du reflekterar, gör jämförelser och kan med hjälp dra egna slutsatser kring livet på vikingatiden och nutid.
Du kan göra reflektioner och motivera dina åsikter utifrån fakta. Du gör jämförelser och drar egna slutsatser.
Du reflekterar, jämför och drar slutsatser genom att använda olika källor. Du använder faktakunskaper/erfarenheter och visar att du kan ifrågasätta egna och andras åsikter
Söka och bearbeta information
att söka information, värdera källor och kritiskt granska
Du kan söka och samla information om vikingatiden med hjälp av instruktioner
Du kan välja och sortera information med hjälp av instruktioner.
Du kan ganska självständigt söka och använda dig av information.
Du kan självständigt söka, använda och kritiskt granska information från olika källor
Samtala och diskutera
att argumentera och diskutera sina åsikter och kunskaper att lyssna på och respektera andras åsikter
Du deltar i samtal och diskussioner genom att främst svara på enkla konkreta frågor.
Du deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara enkla frågor.
Du deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara frågor samt ställa följdfrågor som för samtalet vidare.
Du deltar i samtal och diskussioner på ett sätt som för diskussionerna framåt och utvecklar dem. Du fördjupar dem genom att till exempel föra in ytterligare fakta eller nya perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: