Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets utveckling - Pixton

Skapad 2016-01-07 11:47 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Vi har arbetat med livets utveckling på jorden. Eleverna får visa en del av sina kunskaper genom att göra en digital serie i Pixton.
Grundskola 4 – 6 Biologi Bild Svenska

En del kunskaperna om livets utveckling på jorden visar du i en tidslinje, i form av en digital serie.

Enkelt
i huvudsak bidrar till till viss del
Utvecklat
relativt väl utveckla delvis relativt god varierat
Välutvecklat
väl genomarbetat varierat och idérikt väl fungerande god
Livets utveckling
  • Bi  4-6
Du kan inte berätta om hur livet har utvecklats på jorden i kronologisk ordning. (tidslinje)
Du kan berätta om livets utveckling i delvis kronologisk ordning och använder något begrepp som du har lärt dig.
Du kan berätta om livets utveckling i kronologisk ordning som går att följa. Du använder några begrepp som du har lärt dig.
Du kan berätta om livets utveckling i kronologisk ordning som är lätt att följa. Du använder många begrepp som du har lärt dig.
Du ger inga exempel på hur livet på jorden har förändrats.
Du ger även något exempel på hur livet på jorden har förändrats.
Du ger även flera exempel på hur livet på jorden har förändrats och visar på något samband.
Du ger även många exempel på hur livet på jorden har förändrats och visar på några samband.
Skapa bilder
  • Bl
  • Bl
Du påbörjar arbetet med att skapa din serie men arbetet avslutas inte.
Du gör en enkel serie med få detaljer och oftast i ett lager.
Du gör en mer utvecklad serie med några detaljer och några bilder i mer än ett lager.
Du gör en avancerad serie med flera detaljer och bilderna är oftast i flera lager.
Kommunicera med bilder
  • Bl
  • Sv  4-6
Din tidslinje är otydlig och den som tittar på den vet inte vad du vill berätta. Text och bilder passar inte ihop.
Din tidslinje är ganska tydlig och och man förstår mycket av vad du vill berätta. Text och bilder passar för det mesta ihop.
Din tidslinje är tydlig. Man förstår det mesta av det du vill berätta, det finns med en hel del detaljer som berättar. Du har en tydlig tanke med din serie, text och bilder passar ihop.
Din tidslinje är mycket tydlig. Man förstår det som du vill berätta. Du har många detaljer i bilderna som hjälper den som tittar. Texten och bilderna passar ihop på ett mycket bra sätt.
Utveckla idéer
  • Bl  A 6
Du utför arbetet utifrån en given idé, du härmar.
Du inspireras av andras idéer och kan utifrån dem utföra ditt arbete.
Du har delvis egna idéer som du använder för att utföra ditt arbete.
Du har egna idéer som du använder för att utföra ditt arbete.
Lösa problem
  • Bl  A 6
Du kan inte lösa svårigheter som du hamnar i trots hjälp av någon annan.
När du stöter på svårigheter i ditt arbete kan du med hjälp berätta vad som blivit fel och tar då hjälp av läraren eller en kamrat som visar dig så att du kan komma vidare.
När du stöter på svårigheter i ditt arbete kan du berätta vad du behöver hjälp med och kan efter några tips fortsätta ditt arbete.
När du stöter på svårigheter ser du själv vad som blivit fel och du rättar till dem på egen hand.
Omdömen på arbetsprocessen och kvaliteten.
  • Bl  A 6
Du kan inte berätta hur ditt arbete har gått eller förklara något om hur resultatet blev.
Du kan berätta hur ditt arbete har gått (under tiden som du arbetat) och motivera detta på ett enkelt sätt; Du kan säga något som du är nöjd/missnöjd med i din slutliga produkt och förklara varför du är nöjd/missnöjd med det. Du kan nämna något som du kan göra bättre nästa gång.
Du kan berätta hur ditt arbete har gått (under tiden som du arbetat) och motivera detta på ett utvecklat sätt; Du kan säga några saker som du är nöjd/missnöjd med i din slutliga produkt och förklara varför du är nöjd/missnöjd med det. Du kan nämna några saker som du kan göra bättre/ tänka på till nästa arbete.
Du kan berätta hur ditt arbete har gått (under tiden som du arbetat) och motivera detta på ett väl utvecklat sätt; Du kan säga flera saker som du är nöjd/missnöjd med i din slutliga produkt och förklara varför du är nöjd/missnöjd med det. Du kan också nämna några saker om vad du kan göra bättre och förklara varför det hade gjort din bild bättre.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå som inte når godtagbara kunskaper.
Enkelt
i huvudsak bidrar till till viss del
Utvecklat
relativt väl utveckla delvis relativt god varierat
Välutvecklat
väl genomarbetat varierat och idérikt väl fungerande god
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: