Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Buddism och hinduism åk 5-6

Skapad 2016-01-07 14:33 i Valhallaskolan Halmstad
Vi kommer att arbeta med världs religionerna hinduism och buddism v. 2- 5
Grundskola 6 Religionskunskap

Vi kommer att arbeta med världs religionerna hinduism och buddism v. 2- 5

Genom undervisningen i ämnet religion ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

  • Re   analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  • Re   analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  • Re   reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  • Re   resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  • Re   söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Fakta kunskap och jämföra
Du berättar om religionernas heliga platser eller rum och regler i ett qvadrama och jämför de olika religionerna och sammanfattar vilka skillnader och likheter det finns i mellan dem.
Du har baskunskaper om några av världsreligionernas heliga platser eller rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ett enkelt sätt om likheter och skillnader mellan religioner. Kan du något heligt rum eller plats och regel i varje religion och kan jämföra dessa, så har du baskunskaper.
Du har goda kunskaper om några av världsreligionernas heliga platser eller rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om likheter och skillnader mellan religioner. Kan du några heliga rum eller platser och regler i varje religion och kan jämföra dessa, se vilka som är olika och vilka som är lika så har du goda kunskaper.
Du har mycket goda kunskaper om några av världsreligionernas heliga platser eller rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om likheter och skillnader mellan religioner. Kan du flera heliga rum eller platser och regler i varje religion och kan jämföra dessa, se vilka som är olika och vilka som är lika så har du mycket goda kunskaper.
Beskriva
Du berättar i en text hur världsreligionernas tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra.
Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt. Kan du berätta om några religioner som hänger ihop på något sätt och förklara varför så har du baskunskaper.
Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt. Kan du berätta om fler religioner som hänger ihop på några sätt och förklara varför de gör det så har du goda kunskaper.
Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt. Kan du berätta om alla religioner ( som vi gått igenom) som hänger ihop på flera sätt och förklara varför de gör det så har du mycket goda kunskaper.
Diskutera
Du berättar om livet och hur det beskrivs i olika religioner och vad tron betyder för olika människor
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för människor. Du kan berätta om hur några människor ser på sin tro och sitt liv
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för människor. Du kan berätta om hur flera människor med olika religioner ser på sin tro och sitt liv
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för människor. Du kan berätta om hur flera människor med de religioner vi gått igenom ser på sin tro och sitt liv
Källkritik
Du kan berätta varför man ska lita på det som står i en text men tvivla på det som står i en annan.
Du kan använda olika källor på ett ganska bra sätt för att söka information om olika sätt att tro. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas. Du kan på något vis berätta varför du tvivlar på en källa eller varför du litar på just den källan
Du kan använda olika källor på ett bra sätt för att söka information om olika sätt att tro. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas. Du kan på flera vis berätta varför du tvivlar på en källa eller varför du litar på just den källan
Du kan använda olika källor på ett mycket bra sätt för att söka information om olika sätt att tro. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas. Du kan på många vis berätta varför du tvivlar på källor eller varför du litar på just de källorna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: