Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi år 6 utifrån Lgr11

Skapad 2016-01-07 15:08 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
Kunskapskraven i Biologi Lgr11med exempel på de olika förmågorna granska, kommunicera, ta ställning, undersöka, beskriva och förklara.
Grundskola 6 NO (år 1-3) Biologi

Exempel på att granska och motivera

-Jag kan beskriva likheter och skillnader mellan olik växter - Jag kan motivera hur kretslopp påverkas. - Jag kan förklara varför ett djur eller en växt är viktig. - Jag kan ge argument för och emot - Jag kan ge argument till varför en del djur är utdöda nu. - Jag kan motivera vad som händer utan syre. - Jag kan motivera vad som är viktigt att tänka på ur ett hälsoperspektiv.
Ej godkänd behöver stöttning.
E
C
A
Kunskapskrav Lgr11
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt (...).
Eleven kan inte samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
....till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
...som för samtalen och diskussionerna framåt.
...för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kunskapskrav Lgr11
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för (...) resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan inte söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
...enkla
...utvecklade
...välutvecklade
Kunskapskrav Lgr11
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med (...) anpassning till sammanhanget.
Eleven kan inte använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
...viss
...relativt god
...god

Exempel på att undersöka

- Jag vet vad ett frö behöver för att gro. - Jag planera en undersökning och dokumentera mina resultat. - Jag kan föra resonemang utifrån en undersökning.
Ej godkänd behöver stöttning.
E
C
A
Kunskapskrav Lgr11
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även (...).
Eleven kan inte genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
...bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
...formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
...formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Kunskapskrav Lgr11
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och (...).
I arbetet kan inte eleven använda utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
...i huvudsak fungerande sätt.
...ändamålsenligt sätt
....ändamålsenligt och effektivt sätt.
Kunskapskrav Lgr11
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då (...).
Eleven kan inte jämföra sina och andras resultat och för inte enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar inte till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
...enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
...utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
...välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Kunskapskrav Lgr11
Dessutom gör eleven (...) dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven kan inte göra enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
...enkla
...utvecklade
...välutvecklade

Exempel på att beskriva och förklara

- Jag kan namnge växter och djur. - Jag kan rita näringskedjor. - Jag kan beskriva hur djuren är anpassade efter miljön de lever i. - Jag kan se samband i naturen, och tala om vem som lever var. - Jag vet vad som menas med växthuseffekten. - Jag vet en del om kroppens funktion, sjukdomar och livscykeln. - Jag vet vad som är levande och inte levande. - Jag hur några upptäckter har påverkat våra liv.
Ej godkänd behöver stöttning.
E
C
A
Kunskapskrav Lgr11
Eleven har (...)kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att (...).
Eleven har inte grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och kan inte visa det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
...grundläggande ...ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
... goda ... förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
...mycket goda ... förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Kunskapskrav Lgr11
I (...)underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven inte relatera till några samband i människokroppen.
...enkla och till viss del
...utvecklade och relativt väl
...välutvecklade och väl
Kunskapskrav Lgr11
Eleven kan också (...)människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Eleven kan inte beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör inga kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
...beskriva och ge exempel på
...förklara och visa på samband mellan
...förklara och visa på mönster hos
Kunskapskrav Lgr11
Dessutom berättar eleven om livets utveckling och (...) organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Eleven berättar inte om livets utveckling och ger inte exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
...ger exempel på
...visar på samband kring
...visar på mönster i
Kunskapskrav Lgr11
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor. (samma krav för betygssteg e,c och A)
Eleven kan inte berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: