Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO åk 1-3, 2014-2017

Skapad 2016-01-08 13:06 i Andersbergsskolan Halmstad
Matris: NO år 1-3 utifrån kunskapskraven i Lgr 11.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)

NO-matris åk 1-3 utifrån kunskapskraven i Lgr 11.
NO är förkortning för naturorienterade ämnen (biologi, kemi, fysik).

Året runt i naturen

.
Du har nått delar av målet
Du har nått målet
Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra.
 • NO   3
Du känner till hur solen, månen och jorden rör sig.
Du kan förklara hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider.
 • NO   3
 • NO   3
 • NO   3
Du kan namnen på årstiderna.
Du kan beskriva vad som känneteckar årstiderna och hur de förändras.
Djur och växter i närmiljön.
 • NO   3
 • NO   3
Du känner till namnen på några djur och växter i din närmiljö.
Du kan förklara och ge exempel på några näringskedjor.

Kropp och hälsa

Du har nått delar av målet
Du har nått målet
Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer.
 • NO   3
Du kan, med stöd, berätta lite om vad människan behöver för att må bra.
Du kan förklara vad som påverkar människors hälsa t ex mat, sömn, motion mm.
Människans kroppsdelar.
 • NO   3
Du känner till namnen på våra viktigaste kroppsdelar.
Du kan förklara vilken funktion våra olika kroppsdelar har.
Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft.
 • NO   3
Du känner till några våra fem sinnen.
Du kan förklara hur våra fem sinnen fungerar och kan ge exempel på hur de kan påverkas.

Kraft och rörelse

Du har nått delar av målet
Du har nått målet
Tyngdkraft och friktion.
 • NO   3
 • NO   3
Du har en viss förståelse för vad som menas med tyngdkraft och friktion.
Du kan visa hur och var du kan hitta exempel på tyngdkraft och friktion i din närmiljö, t ex när du leker och rör dig samt berätta hur det fungerar.
Jämvikt och balans.
 • NO   3
Du känner till att det finns jämvikt och balans .
Du kan förklara hur det blir balans och jämvikt.

Material och ämnen i vår omgivning.

Du har nått delar av målet
Du har nått målet
Materials egenskaper och hur de kan sorteras.
 • NO   3
 • NO   3
Du känner igen några olika material, t ex trä och metall och kan sortera dem.
Du beskriva flera olika materials egenskaper, t ex trä och metall och kan sortera dem.
Vattnets egenskaper.
 • NO   3
 • NO   3
Du känner till vattnets olika former: fast, flytande och gas.
Du kan berätta om vattnets olika former: fast, flytande och gas och kan ge exempel på dess egenskaper.
Luftens egenskaper.
 • NO   3
 • NO   3
Du känner till några av lufterna olika egenskaper.
Du kan berätta om och ge exempel på luftens olika egenskaper.
Ljus och ljud
 • NO   3
Du känner till lite om ljus och ljud.
Du kan berätta om ljus och ljud.
Enkla lösningar och blandningar.
 • NO   3
Du känner att det finns några enkla lösningar och blandningar.
Du vet hur man separerar olika lösningar och blandningar med enkla metoder.

Berättelser om natur och naturvetenskap.

Du har nått delar av målet
Du har nått målet
Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
 • NO   3
Du känner till någon berättelser och/eller konstverk som handlar om naturen och människan.
Du kan samtala om någon bok eller konst som handlar om naturen och människan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: