Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klagstorps skola: NO, matris 1-3

Skapad 2016-01-08 23:30 i Klagstorps skola F-6 Trelleborg
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)

Klagstorps skolas bedömningsmatriser visar elevens uppnådda kunskapsnivå i tre steg.

Observera att den bedömda kunskapsnivån kan förändras under läsårets gång. Bedömningsmatrisen visar elevens kunskapsnivå vid det tillfälle bedömningen gjordes.

På god väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Samtal och beskrivningar
Samband i naturen
Du kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
Årstider och livscykler
I samtal om årstider berättar du om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
I samtal om årstider berättar du på ett utvecklat sätt om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
Människans kroppsdelar
Du berättar om några av människans kroppsdelar.
Du berättar på ett utvecklat sätt om några av människans kroppsdelar.
Hälsa
Du diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
Du diskuterar på ett utvecklat sätt några faktorer som påverkar människors hälsa.
Sinnen
Du berättar om några av människans sinnen.
Du berättar på ett utvecklat sätt om några av människans sinnen.
Tyngdkraft, friktion och jämvikt
Du kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
Du kan på ett utvecklat sätt samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
Material och sortering
Du beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
Du beskriver på ett utvecklat sätt vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
Ljus och ljud
Du kan berätta om ljus och ljud och relatera till egna iakttagelser.
Du kan på ett utvecklat sätt berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper och relatera till egna iakttagelser.
Vatten
Du kan berätta om och ge exempel på egenskaper hos vatten och relatera till egna iakttagelser.
Du kan på ett utvecklat sätt berätta om och ge exempel på egenskaper hos vatten och relatera till egna iakttagelser.
Luft
Du kan berätta om och ge exempel på egenskaper hos luft och relatera till egna iakttagelser.
Du kan på ett utvecklat sätt berätta om och ge exempel på egenskaper hos luft och relatera till egna iakttagelser.
Skönlitteratur, myter och konst
Du kan samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
Du kan på ett utvecklat sätt samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
Undersökningar
Genomförande
Utifrån tydliga instruktioner kan du utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
Utifrån tydliga instruktioner kan du utföra fältstudier och andra typer av utvecklade undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
Observationer
Du gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
Du gör utvecklade observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i näringskedjor.
Visa och beskriva
Du kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Du kan på ett utvecklat sätt visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Sortera
Du kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper.
Du kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper.
Separera
Du kan separera lösningar och blandningar med enkla metoder.
Du kan separera lösningar och blandningar med utvecklade metoder.
Jämförelser
I det undersökande arbetet gör du någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
I det undersökande arbetet gör du någon utvecklad jämförelse mellan egna och andras resultat.
Dokumentation
Du dokumenterar dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda dig av din dokumentation i diskussioner och samtal.
Du dokumenterar dina undersökningar på ett utvecklat sätt med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda dig av din dokumentation i diskussioner och samtal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: