Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syror och baser v.3

Skapad 2016-01-09 13:44 i Vallonskolan Östhammar
Syror och baser VT-16
Grundskola 7 Kemi

Ämne/område Syror och Baser

Ämne: Kemi Kursbetyg: Fakta innehåll: Veta att basiskt är motsatsen till surt. Kunna ge exempel på syror och baser samt deras olika egenskaper. Känna till namn och kemisk formel för de tre starka syrorna, dess egenskaper samt användningsområden. Kunna namn och kemisk formel för två starka baser, dess egenskaper och användningsområden. Veta vilka pH-värden som motsvarar surt, neutralt och basiskt. Känna till vad en indikator är. Kunna ge exempel på olika indikatorer och vilka färger dessa har i sur, neutral och basisk lösning. Analys: Förstå skillnaden mellan starka och svaga syror. Kunna redogöra för hur positiva och negativa joner bildas. Kunna förklara neutralisation som en reaktion mellan vätejoner och hydroxidjoner. Veta vilka joner som alltid finns i syror respektive baser. Förståelse: Kunna förklara orsakerna och konsekvenser till försurning och föreslå lämpliga åtgärder mot försurning.
E
C
A
Fakta
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Analys
Beskriver och kan ge exempel
Förklara och visa på samband
Förklarar, visar på samband och generaliserar
Förståelse
För enkla resonemang
För utvecklade resonemang
För välutvecklade resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: