Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns rättigheter

Skapad 2016-01-09 20:45 i Rösjöskolan Sollentuna
Grundskola 1 – 3 Samhällskunskap
--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
ANALYSERA
Beskriva och förklara orsaker och konsekvenser
Beskriver händelser/situationer på ett enkelt sätt men behöver hjälp med att förklara orsaker och konsekvenser.
Beskriver och förklarar händelser/situationer. Ger exempel på enstaka orsaker och konsekvenser.
Beskriver och förklarar händelser/situationer på ett tydligt sätt. Ger tydliga exempel på orsaker och konsekvenser.
Beskriver händelser/situationer på ett utvecklat sätt genom att t.ex. Ger tydliga exempel på orsaker och konsekvenser.
Beskriva och förklara samband och lösningar
Behöver hjälp med att beskriva och förklara enkla samband och lösningar.
Beskriver enkla och konkreta samband mellan händelser/situationer och ger enkla förklaringar och lösningar till dessa.
Beskriver samband mellan händelser/situationer och kan tydligt förklara och ge exempel på olika lösningar till dessa.
Beskriver samband mellan händelser/situationer och kan tydligt förklara sambanden. Ger förslag på olika lösningar utifrån olika perspektiv. Använder den fakta du lärt dig när du redogör för dina förslag på lösningar. Använder dina kunskaper i andra sammahang.
KOMMUNICERA
Samtala om Besvar och ställa frågor Framföra åsikter/synpunkter Kommentera
Deltar i enkla samtal genom att främst besvarar enkla frågor. behöver hjälp med att uttrycka dina tankar och åsikter.
Deltar i samtal genom att besvara och ställa enkla frågor. Framför egna tankar och åsikter men utan att motivera dem.
Deltar i samtal genom att besvara och ställa frågor, samt ställa följdfrågor. Framför egna tankar och åsikter, kopplat till egna erfarenheter eller kunskaper.
Deltar i samtal genom att besvara och ställa frågor samt ställer följdfrågor för att föra samtalet vidare. Framför egna tankar och åsikter. Motiverar dem genom att koppla dem till fakta eller erfarenheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: