Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Egen deckare - skrivuppgift

Skapad 2016-01-10 12:39 i Friskolan Asken Grundskolor
Grundskola 8 Svenska

Skriva en egen deckare. Vi kommer att inleda arbetet med att planera skrivandet, så att du vet vad som ska hända i din deckare i förväg. Du kommer att få börja skriva både en inledning och avslutning så att du i förväg vet hur din berättelse slutar.
- Du skriver en planering för din deckare inför ditt skrivande - Du skriver en inledning - Du skriver en avslutning - Du skriver en polis- eller pusseldeckare där de typiska dragen för dessa framgår

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Disposition
Din text har en början, ett innehåll och ett slut.
Din text har en passande inledning, ett fylligt innehåll och en tydlig avslutning.
Texten är mycket välplanerad och dispositionen är avancerad, men ändå tydlig.
Innehåll
Innehållet stämmer överens med uppgiften,
Innehållet framgår tydligt. .
Innehållet är tydligt.
Innehåll
Du berättar enkelt, begripligt och läsaren kan förstå dina tankar. Du skriver en polis- eller pusseldeckare där du berättar om ett eller flera fall och om personer som löser det.
Du berättar och beskriver mer varierat.
Du berättar och beskriver varierat och utvecklat.
Språk
Du använder enkla ord, beskrivningar och försöker göra egna formuleringar.
Du gör utvecklade beskrivningar och egna formuleringar.
Du gör välutvecklade beskrivningar och egna formuleringar
Språk
Du visar viss variation i ditt ordval.
Du visar variation i ditt ordval och använder specifika, abstrakta, skriftspråkliga ord och mindre vardagliga ord.
Du visar stor variation i ditt ordval och använder med säkerhet specifika, abstrakta, skriftspråkliga ord och mindre vardagliga ord.
Stavning/talspråk
Du blandar ibland skriftspråk/ talspråk samt gör vissa stavfel.
Viss osäkerhet när det gäller stavning kan förekomma om du använder svårare ord.
Säkert och korrekt skriftspråk och stavning.
Meningsbyggnad
Du skriver med enkla, korta, men väl fungerande meningar.
Du försöker skriva längre meningar och varierar meningsbyggnaden.
Meningsbyggnaden är varierad och säker.
Styckemarkering
Du blandar olika markeringar för nytt stycke utan att man som läsare förstår systemet.
Du markerar nytt stycke med blankrad.
Du markerar nytt stycke med blankrad.
Användning av tecken
Du använder punkt, frågetecken, utropstecken och kommatecken på ett lämpligt sätt, så att läsningen av texten underlättas. Du använder oftast liten och stor bokstav på ett lämpligt sätt.
Du använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, oftast på ett lämpligt sätt. Du använder liten och stor bokstav på ett lämpligt sätt.
Du använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken på ett lämpligt och kreativt sätt. Du använder liten och stor bokstav på ett lämpligt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: