Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundmatris i historia åk 4-6 Team Södra Sandby

Skapad 2016-01-10 12:59 i Byskolan Lunds för- och grundskolor
Medeltiden
Grundskola 5 Historia

Rubrik 1

Har ej ingått i undervisningen
Ej nått kunskapskrav
--------------->
---------------->
---------------->
Historiska förhållanden
Eleven har inte grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhål- landen, skeenden och gestalter under olika tidsperioder
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder
Orsaker och konsekvenser
Eleven för inte enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnads- villkor och handlingar.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsföränd- ringar och människors levnads- villkor och handlingar.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Samband mellan olika tidsperioder
Eleven beskriver inte enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven beskriver enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven beskriver förhållandevis komplexa sam- band mellan olika tidsperioder.
Eleven beskriver komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Fortsättning av tidslinjer
Eleven visar inte hur någon av utvecklings- linjerna har påverkat vår samtid, och motiverar inte sitt resonemang med enkla och till viss del un- derbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av utvecklings- linjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del un- derbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av utvecklings- linjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl un- derbyggda hänvisningar till det förflutna
Källor
Eleven kan inte använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då inte resonemang om källornas användbarhet
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet
Historieanvändning
Eleven kan inte tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra ut- vecklade resonemang om varfördet finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och nyanseraderesonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder
Historiska begrepp
Eleven kan inte använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: