Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia år 8

Skapad 2016-01-10 14:56 i Sofielundsskolan Sollentuna
Bedömningsmatris för området Det långa 1800-talet
Grundskola 8 Historia

I år 8 koncentrerar vi oss på tre kunskapskrav; förhållanden, skeenden och gestalter; samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar samt historiska begrepp. Dessa kunskapskrav kan du få F, E, C eller A i.
De andra kunskapskraven kan du bara få F eller E i, men du måste ha E i alla för kunna få ett betyg i historia.

Förmågan att

  • Hi   använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
F
E
C
A
Har kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Grundläggande
Goda
Mycket goda
För resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar, människors levnadsvillkor och handlingar, samt Förintelsen och folkmord. Dessutom förklarar hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i
Enkla och till viss del underbyggda resonemang
Utvecklade och relativt väl under­byggda resonemang
Välutvecklade och väl under­byggda resonemang

Förmågan att

  • Hi   använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
F
E
C
A
Använder historiska begrepp
Huvudsak fungerande sätt
Relativt väl fungerande sätt
Väl fungerande sätt

Förmågan att

  • Hi   använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
F
E
C
A
Beskriver samband mellan olika tidsperioder och inom olika utvecklingslinjer
Har inte deltagit
Har deltagit
<-- Se kravet för E
<-- Se kravet för E

Förmågan att

  • Hi   kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
F
E
C
A
Drar slutsatser om människors levnadsvillkor
Har inte deltagit
Har deltagit
<-- Se kravet för E
<-- Se kravet för E
För resonemang om källors trovärdighet och relevans
Har inte deltagit
Har deltagit
<-- Se kravet för E
<-- Se kravet för E

Förmågan att

  • Hi   reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
F
E
C
A
För resonemang om hur historia har använts och kan användas samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få
Har inte deltagit
Har deltagit
<-- Se kravet för E
<-- Se kravet för E

Detta kunskapskrav arbetar vi inte med i år 8

F
E
C
A
Anger en tänkbar fortsättning på en utvecklingslinje och hänvisar till det förflutna och nuet
X
X
X
X
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: