Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik år 3 vt 2016

Skapad 2016-01-10 17:38 i Bergagårdsskolan Öckerö
Vi ska under hela vårterminen arbeta med ämnet teknik. Vi ska undersöka vad teknik är. Göra enklare laborationer och konstruktioner. Väcka intresse för ämnet teknik.
Grundskola 1 – 3 Teknik

Vi ska läsa och diskutera texter ur Teknikboken (Puls, Natur och Kultur).
Vi ska samarbeta kring teknikfrågor och uppgifter i arbetsboken.
Vi ska bygga och konstruera.
Vi ska göra experiment.

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

 • Tk   identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk   identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk   använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk   värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • Tk   analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
På väg
Har förväntade kunskaper
Tekniska lösningar
- undersöka några vardagliga föremål
 • Tk  1-3
 • Tk  E 6
Konstruktioner
- arbeta med enklare konstruktioner
 • Tk  1-3
 • Tk  E 6
Dokumentation
Du kan Läsa/skriva enklare dokumentationer och skisser av ditt arbete
 • Tk  1-3
 • Tk  E 6

Enkla ord och begrepp

Du kan nu några enkla ord och begrepp inom tekniken såsom vad en hypotes är för något.
 • Tk  1-3   Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
På väg
Har förväntade kunskaper

Föremål som förändrats i tid

Du kan ge exempel på några vardagliga föremål som har förändrats över tid.
 • Tk  1-3   Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
 • Tk  E 6   Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
På väg
Har förväntade kunskaper

Samtal om teknik

Du deltar i samtal om ämnet teknik på lektionerna.
På väg
Har förväntade kunskaper
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: