Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap år 7

Skapad 2016-01-10 20:27 i Sofielundsskolan Sollentuna
Matris för media, lag & rätt, mänskliga rättigheter samt individer & gemenskaper
Grundskola 7 Samhällskunskap

För att få betyg i ämnet samhällskunskap måste du klara alla kunskapskrav i matrisen till minst E. För att få ett betyg högre än E måste du klara de tre första kunskapskraven till C eller högre.

Förmåga

1. Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar
Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen.
E
Godtagbara kunskaper för årskursen
C
Godtagbara kunskaper för årskursen
A
Godtagbara kunskaper för årskursen
Påverkas & påverka
Exempelfråga: Hur kan du påverka politiken i Sverige?
Har ännu inte visat resonemang om påverkan
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Förmåga

2. Analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv
Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen.
E
Godtagbara kunskaper för årskursen
C
Godtagbara kunskaper för årskursen
A
Godtagbara kunskaper för årskursen
Se samhällsfrågor ur olika perspektiv
Exempelfråga: Vad är det som krävs för att ett land ska kunna kallas demokratiskt?
Har inte visat hur en samhällsfråga kan ha flera perspektiv
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

Förmåga

3. Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller
Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen.
E
Godtagbara kunskaper för årskursen
C
Godtagbara kunskaper för årskursen
A
Godtagbara kunskaper för årskursen
Använda begrepp och modeller
Känna till hur priset på en vara sätts.
Känna inte till nog med begrepp eller modeller
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Kunskaper om olika samhällsstrukturer
Exempelfråga: Vilka är det som har makt i Sverige?
Har ej deltagit
Har deltagit
Se nivå E ⬅
Se nivå E ⬅
Hitta samband inom och mellan samhällsstrukturer
Exempelfråga: Hur skulle det ekonomiska kretsloppet fungera utan den offentliga sektorn?
Har ej deltagit
Har deltagit
Se nivå E ⬅
Se nivå E ⬅

Förmåga

4. Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen.
E
Godtagbara kunskaper för årskursen
C
Godtagbara kunskaper för årskursen
A
Godtagbara kunskaper för årskursen
Värdera och uttrycka olika ståndpunkter
Exempelfråga: Vad är fördelarna med demokrati och vilka är riskerna med demokrati?
Har ej deltagit
Har deltagit
Se nivå E ⬅
Se nivå E ⬅

Förmåga

5. Söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet
Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen.
E
Godtagbara kunskaper för årskursen
C
Godtagbara kunskaper för årskursen
A
Godtagbara kunskaper för årskursen
Söka information om samhället
Exempelfråga: Titta på Moderaternas hemsida - vilket är deras budskap?
Har ej deltagit
Har deltagit
Se nivå E ⬅
Se nivå E ⬅

Förmåga

6. Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser
Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen.
E
Godtagbara kunskaper för årskursen
C
Godtagbara kunskaper för årskursen
A
Godtagbara kunskaper för årskursen
Kunskaper om demokratiska värden och processer
Exempelfråga: Ge exempel på demokrati på arbetsplatsen eller inom näringslivet.
Har ej deltagit
Har deltagit
Se nivå E ⬅
Se nivå E ⬅
Känna till de mänskliga rättigheternas innebörd
Exempelfråga: Kan du ge ett enkelt svar på om Ryssland är en demokrati eller inte?
Har ej deltagit
Har deltagit
Se nivå E ⬅
Se nivå E ⬅
Känna till de nationella minoriteterna
Exempelfråga: Vad är en nationell minoritet?
Har ej deltagit
Har deltagit
Se nivå E ⬅
Se nivå E ⬅
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: