Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi åk 4

Skapad 2016-01-10 22:26 i Bjursåsskolan F-6 Falun
Centralt innehåll • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform. • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras. • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt. • Luftens egenskaper och sammansättning. • Vattnets egenskaper och kretslopp.
Grundskola 4 – 6 Kemi

Fast, flytande och gasform. Lösningar och blandningar.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmågan att genomföra undersökningar
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och formulerar enkla frågeställningar
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och formulerar egna frågeställningar som det går att arbeta systematiskt ifrån
Du använder utrustning på ett i huvudsak fungerande sätt
Du använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt
Du använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt och effektivt sätt
Du gör enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild
Du gör utvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild
Du gör välutvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild
Kunskaper om fakta och centrala begrepp
Du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Du har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp
Förmågan att föra resonemang
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om kemikalier och andra produkter, kan du relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemikalier och andra produkter, kan du relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemikalier och andra produkter kan du relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: