Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundmatris i engelska åk 7-9 team Södra Sandby vt2016

Skapad 2016-01-11 13:20 i Killebäckskolan Lunds för- och grundskolor
Generell matris för flera arbetsområden
Grundskola 7 – 9 Engelska

Lyssna och läsa

Ej testat ännu
F
E
C
A
Förstå skriven engelska
Du visar bara att du förstår delar av innehållet
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer
Du visar att du förstår såväl helhet som detaljer
Förstå talad engelska
Du visar bara att du förstår delar av innehållet
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer
Du visar att du förstår såväl helhet som detaljer
Återberätta
Du behöver träna mer på att återberätta och visa att du förstår innehåll och budskap
Du kan översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt med godtagbart resultat agera utifrån instruktioner och budskap i innehållet
Du kan välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt med tillfredställanderesultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Strategier
Du behöver träna mer på att hitta sätt att ta reda på det du inte förstår
Du ställer frågor, slår upp ord eller använder kroppsspråk för att förstå bättre
Du ställer frågor, slår upp ord och använder kroppsspråk för att förstå bättre
Du använder flera strategier för att förstå bättre
Använda
Du kan välja texter och talat språk men behöver träna mer på att använda det i ditt arbete
Du kan välja texter och talat språk för att med viss relevans använda det när du skriver eller berättar
Du kan välja texter och talat språk för att på ett relevant sätt använda det när du skriver eller berättar
Du kan välja texter och talat språk för att på ett relevant och effektivt sätt använda det när du skriver eller berättar

Skriva

Ej testat ännu
F
E
C
A
Formulera och bearbeta
Du behöver träna mer på att formulera dig och bearbeta dina arbeten.
Du kan formulera dig enkelt och begripligt och relativt sammanhängande med fraser och meningar. Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar av dina arbeten.
Du kan formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Du kan bearbeta och göra välgrundade förbättringar av dina arbeten.
Du kan formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande i olika genrer. Du formulerar dig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Du kan bearbeta och göra välgrundade förbättringar av dina arbeten
Interagera
Du behöver träna mer på att att uttrycka dig, lära dig fler ord, fraser och meningar.
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Du kan uttrycka dig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Du kan uttrycka dig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Strategier
Du behöver träna mer på olika strategier för att förstå och göra dig förstådd.
Du använder dig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem och förbättrar interaktionen.
Du väljer och använder fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen
Du väljer och använder dig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Tala

Ej testat ännu
F
E
C
A
Formulera och bearbeta
Du behöver träna mer på att formulera dig och bearbeta dina framföranden.
Du kan formulera dig enkelt och begripligt och relativt sammanhängande med fraser och meningar. Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar av dina framföranden.
Du kan formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Du kan bearbeta och göra välgrundade förbättringar av dina framföranden.
Du kan formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande i olika genrer. Du formulerar dig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Du kan bearbeta och göra välgrundade förbättringar av dina framföranden.
Interagera
Du behöver träna mer på att att uttrycka dig, lära dig fler ord, fraser och meningar.
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar
Du kan uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med med ord, fraser och meningar.
Du kan uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar och i någon mån anpassat till syfte mottagare och situation.
Strategier
Du behöver träna mer på olika strategier för att förstå och göra dig förstådd.
Du använder dig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem och förbättrar interaktionen.
Du väljer och använder fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen
Du väljer och använder dig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Kultur och samhälle

Ej testat ännu
F
E
C
A
Jämföra
Du behöver lära dig mer om kultur, samhällsfrågor och livsvillkor i engelsktalande länder för att kunna jämföra med dina egna erfarenheter.
Du diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: