👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO VT 16- Hur vill du att världen ska se ut om 50 år?

Skapad 2016-01-11 16:10 i Valhallaskolan Halmstad
Under följande vecka 2 till och med vecka 12 kommer vi jobba med miljö, hållbar utveckling och energi. Ämnena kemi, fysik och teknik är i fokus.
Grundskola 6 Teknik Kemi Fysik

Under följande vecka 2 till och med vecka 12 kommer vi jobba med miljö, hållbar utveckling och energi. Ämnena kemi, fysik och teknik är i fokus.

Rubrik 1

E
C
A
Ke Fy
Samtala och diskutera Energikällor
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, teknik, miljö och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, teknik, miljö och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, teknik, miljö och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett mycket bra sätt.
Ke Fy
Söka information Energikällor
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Ke Fy
Använda information Energikällor
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till situationen.
Ke Fy
Fältstudier & undersökningar, frågeställningar & planeringar Energiflöde
Du kan göra enkla fältstudier och undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan göra enkla fältstudier och undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar.
Du kan göra enkla fältstudier och undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Ke Fy Te
Använda utrustning Energiflöde Energikällor
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i undersökningar.
Fy
Jämföra resultat & förbättra undersökningar Energiflöde
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som kan göra undersökningen bättre.
Fy Te
Dokumentera undersökningar Energiflöde Energikällor
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Fy Ke Te
Fenomen & begrepp Återvinning Energiflöde Energikällor
Du har baskunskaper i fysik, kemi och teknik. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop. Du använder begreppen på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper i fysik, kemi och teknik. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i på ett utvecklat sätt. Du använder begreppen på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper i fysik, kemi och teknik. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop på ett välutvecklat sätt. Du använder begreppen på ett mycket bra sätt.
Ke Fy
Energins källor, användning, flöde Energiflöde Energikällor
Du kan ge exempel på och beskriva hur energikällor, energianvändning och isolering . Du beskriver på ett ganska bra sätt hur det hänger ihop med energins flöde och att energi är oförstörbart.
Du kan ge exempel på och förklara hur energikällor, energianvändning och isolering hänger ihop på ett enkelt sätt. Du förklarar på ett utvecklat sätt hur det hänger ihop med energins flöde och att energi är oförstörbart.
Du kan ge exempel och förklara och hur energikällor, energianvändning och isolering hänger ihop på ett enkelt sätt. Du förklarar på ett välutvecklat sätt hur det hänger ihop med energins flöde och att energi är oförstörbart.
Te
Energikällor
Du kan ge exempel och beskriva enkla tekniska saker som du känner till och några olika delar i dem.
Du kan förklara enkla tekniska saker som du känner till och hur några olika delar i dem fungerar tillsammans.
Du kan förklara enkla tekniska saker som du känner till och hur några delar i dem fungerar tillsammans. Du ger exempel på andra saker som fungerar på ett liknande sätt.
Te
Energikällor
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du testar på ett ganska bra sätt att lösa problem och göra enkla fysiska eller digitala modeller.
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du testar på ett bra sätt att lösa problem och göra utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du testar på ett mycket bra sätt att lösa problem och göra välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Te
Energikällor
Du kan hjälpa till att ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt teknikarbete gör framåt.
Du kan ge förslag och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt teknikarbete gör framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt teknikarbete går framåt.
Te
Energikällor
Du an visa på ett enkelt sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett ganska bra sätt hur du har tänkt.
Du an visa på ett utvecklat sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett bra sätt hur du har tänkt.
Du an visa på ett välutvecklat sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett mycket bra sätt hur du har tänkt.
Te
Energikällor
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur några tekniska saker i samhället påverkar människor, samhälle och miljö.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur några tekniska saker i samhället påverkar människor, samhälle och miljö.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur några tekniska saker i samhället påverkar människor, samhälle och miljö.