Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT16 Bollen är rund

Skapad 2016-01-11 22:22 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Du ska få utöva olika lekar och bollspel med fokus på basket, handboll och fotboll. Tillsammans med dina klasskompisar ska du träna upp din förmåga att hantera bollen i de olika aktiviteter och sammanhangen. Dessutom ska du försöka träna upp din samarbetsförmåga och spelförståelse. Du ska få kunskap och förståelse för risker och skador vid fysisk aktivitet. Syftet med bollsport och lekar med boll är att du ska få träna din motoriska rörelse-förmåga med hjälp av olika bollar, bollspel och lekar. Genom olika slags bollsporter och lekar ska du få uppleva rörelseglädje och samtidigt träna din samarbetsförmåga och respekt för andra. Olika bollsporter och lekar ska hjälpa dig att utveckla en god kroppsuppfattning och tilltro till din egen fysiska förmåga. Få en ökad förståelse och kunskap om risker och skador vid fysisk aktivitet.
Grundskola 7 Idrott och hälsa

Du ska få utöva olika lekar och bollspel med fokus på basket, handboll och fotboll.Tillsammans med dina klasskompisar ska du träna upp din förmåga att hantera bollen i de olika aktiviteter och sammanhangen. Dessutom ska du försöka träna upp din samarbetsförmåga och spelförståelse.Du ska få kunskap och förståelse för risker och skador vid fysisk aktivitet.

Syftet med bollsport och lekar med boll är att du ska få träna din motoriska rörelse-förmåga med hjälp av olika bollar, bollspel och lekar. Genom olika slags bollsporter och lekar ska du få uppleva rörelseglädje och samtidigt träna din samarbetsförmåga och respekt för andra. Olika bollsporter och lekar ska hjälpa dig att utveckla en god kroppsuppfattning och tilltro till din egen fysiska förmåga. Få en ökad förståelse och kunskap om risker och skador vid fysisk aktivitet.

Du kommer att bedömas i följande:

  • din förmåga att utföra rörelser i de olika lekarna och bollsporterna

  • din förmåga att hantera bollen i de olika övningarna och spelen

  • din förmåga att delta /samarbeta med dina lagkamrater i de olika spelen

  • din förståelse och tillämpning av regler i de olika aktiviteterna och spelen

  • din förståelse för risker vid fysisk aktivitet

F
E
C
A
Rörelse - bollspel
Din rörelseförmåga och aktivitet i de olika bollekarna, övningarna och bollspelen inom bakset.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Hälsa och livsstil- förebygga skador och risker vid fysisk aktivitet
Din förståelse och kunskap om hur du förebygger och tar hand om olika idrottsskador som kan uppstå på idrottslektionen och på din egen träning.
Du kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Du kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga och ge utvecklande beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Du kan på ett väl fungerande sätt förebygga och ge välutvecklande beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: