Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild -åk 7-9 (omarb kopia)

Skapad 2016-01-12 10:39 i Läroverket Hudiksvall
Grundskola 7 – 9 Bild

Har arbetat med
E
C
A
Bildframställning
Framställer olika typer av enkla, delvis genomarbetade bilder
Framställer olika typer av bilder med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer.
Framställer olika typer av bilder med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer.
Kommunikation
Framställer olika typer av berättande bilder som visar erfarenheter, åsikter och upplevelser på ett enkelt sätt.
Framställer olika typer av berättande bilder, som visar på åsikter och upplevelser, med ett utvecklat och genomarbetat bildspråk
Framställer olika typer av berättande bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Tekniker
Kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Bildkomposition
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Ideutveckling
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Ansvar
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Bildpresentation
Eleven kan presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Reflektion och begrepp
Kan kommentera sitt eget skapande och förklara uttryck, innehåll och kvalitet, med viss användning av ämnesspecifika begrepp
Kan ge utvecklade omdömen om sitt skapande och kan på ett utvecklat sätt förklara uttryck, innehåll och kvalitet, med god användning av ämnesspecifika begrepp.
Kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet, med god användning av ämnesspecifika begrepp.
Bildanalys
Tolkar såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Tolkar såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Tolkar såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: